logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Asbesti ja vanhan omakotitalon rakenteiden purku

12.04.2022, Aihe: Remontointi

asbesti-purkutyo

Remonttia suunniteltaessa herää useita kysymyksiä. Erityisesti, jos kohteessa epäillään olevan asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja. Mitä tällaisille vanhan omakotitalon rakenteille pitäisi tehdä vai voiko niiden kanssa elää turvallisesti? Mistä löytyy tietoa ja asiantuntemusta? Entä, mistä löydän osaavat tekijät? Mitä asbestin purkaminen maksaa? – Lue artikkeli ja valitse onnistumiseesi tarvittavat ratkaisut.

Asbestia on käytetty yleisesti rakennusmateriaaleissa

Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali. Sitä käytettiin yleisimmin rakennusmateriaalina ennen 1970-lukua, jolloin sen terveyshaitat alkoivat vähitellen tulla ilmi.

Asbestia käytettiin esimerkiksi

 • laasteissa
 • sauma-aineissa
 • maaleissa
 • liimoissa
 • putkieristeissä
 • muovimatoissa
 • vinyylilaatoissa
 • julkisivujen ja vesikaton kuitusementtilevyissä kuten mineriitti- eli varttikatteissa

Terveydelle vaaralliseksi todettua asbestia on saanut käyttää rakennusmateriaaleissa aina vuoteen 1993 saakka, jolloin sen uusiokäyttö kiellettiin Suomessa.

Asbestin vaarat liittyvät purkamiseen

Asbestipitoisen materiaalin purkamiseen liittyy vaara, sillä purkamisen yhteydessä ilmaan pääsee leviämään terveydelle vaarallista pölyä ja kuituja, jotka voivat päätyä hengityksen mukana kehoon.

Asbestia sisältäviä ehjiä rakenteita ei ole välttämättä pakko hävittää tai purkaa asunnosta. Näitä rakenteita saa olla, jos ne ovat ehjässä muodossa. Niistä ei aiheudu terveydelle haittaa. Jos esimerkiksi lattiaan on liimattu muovimatto, jonka valmistamiseen tai kiinnitysliimaan on käytetty asbestia, sitä ei ole pakko purkaa. Maton päälle voidaan asentaa uusi lattiapäällyste.

Näin vanhan omakotitalon remontointi onnistuu

Vanhan omakotitalon remonttia suunnitteleva visioi innolla uusia sisätilojen lattia- ja seinäpintoja sekä toimivampia tilaratkaisuja sekä omakotitalon ulkopuolen rakenteiden päivittämistä nykyaikaisiksi.

Turvaat oman onnistumisen ja hälvennät epävarmuutta, kun huomioit tässä artikkelissa kuvatut muuttujat ja kokeneiden rakentajien sekä ammattilaisten tietotaidon. Käyttämällä aikaa selvitystyöhön, suunnitteluun ja perusteltujen valintojen tekemiseen olet jo puolivälissä onnistunutta remonttihanketta.

Kerromme tässä artikkelissamme sinulle keskeiset yksityiskohdat vanhan talon remontointiin ja asbestia sisältävien rakennusmateriaalien purkamiseen ja rakenteiden säilyttämiseen liittyvistä asioista. Lisäksi tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Lue lisää ja selkiytä kokonaiskuva aiheesta. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan.

Asetus asbestityön turvallisuudesta – asbestikartoitus

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta lähtee siitä, että rakennushankkeessa, johon voi sisältyä asbestipurkutöitä, on tehtävä asbestikartoitus. Käytännössä asbestikartoitus on tehtävä aina kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin remonttikohteisiin.

Asbestikartoituksessa on

 • paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti
 • selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä
 • selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa

Selvitystä varten kartoittaja ottaa kohteesta tarvitsemansa määrän näytteitä ja toimittaa ne analysoitavaksi esimerkiksi bestLab Oy:n asbestilaboratorioon .

Jos asbestikartoituksessa kerätyistä näytteistä löytyy asbestia, edessä on asbestipurkutyö. Varsinaista remonttia ennen suoritettava asbestipurkutyö pidentää remontin kokonaiskestoa ja aiheuttaa lisäkustannuksia.

Asbestinpurkulaki antaa luvan näiden rakenteiden purkutöihin ja niiden johtamiseen vain niille henkilöille, jotka ovat suorittaneet asbestinpurkutyökoulutukset ja ovat asbestipurkutyöluparekisterissä. Aluehallintovirasto ylläpitää asbestinpurkulupatyörekisteriä yrityksistä, joilla on koulutettuja henkilöitä ja lupa purkaa asbestia sisältäviä rakenteita.

Miksi asbestipitoiset rakenteet on purettava asbestipurkuna?

Ammattilaisen suorittama asbestipurku on tarpeen, koska asbestia sisältävistä rakenteista irtoaa purettaessa ilmaan asbestikuituja sisältävää pölyä, joka keuhkoihin tai muualle kehoon päätyessään voi aiheuttaa vakavia terveysuhkia, pahimmillaan syöpää.

Asbestipurkuvaatimuksessa ei ole kyse pelkästään purkutyön tekijöiden terveyden suojelemisesta vaan myös sen varmistamisesta, että asbestin varomaton käsittely ei vaaranna muita tilassa tai sen lähiympäristössä liikkuvia.

Asbestikuidut ovat siinä mielessä katalia, että niiden aiheuttamat terveysongelmat ilmenevät vasta vuosien päästä altistumisesta. Ja koska kuituja ei pysty aistinvaraisesti havaitsemaan, altistumista ei itse välttämättä edes huomaa.

Rakenteista irronneet kuidut jäävät myös leijailemaan ilmaan hyvin pitkäksi aikaa ja niiltä suojautuminen edellyttää tavallista hengityssuojainta huomattavasti tehokkaampia varotoimia.

Asbestia sisältävien julkisivu- ja vesikatekuitusementtilevyjen purkaminen

1960–1980-luvuilla rakennetuissa omakotitaloissa käytettiin vesikatteissa ja julkisivuissa kuitusementtilevyjä. Puhuttiin mineriittilevystä ja varttikatteesta. Näiden purkaminen suoritetaan yksinkertaisesti irrottamalla levyt kokonaisina ja ehjinä. Tämäkin on asbestipurkutyötä.

Ennen purkamista ilmanvaihtoventtiilit tukitaan. Vesikaton purkamisen jälkeen mahdollinen aluskate imuroidaan puhtaaksi tai se poistetaan ja uusitaan uuden vesikatteen asennusvaiheessa. Mikäli aluskatetta ei ole, tapauskohtaisesti arvioidaan yläpohjan puhdistustarve.

Etelä-Suomessa 1970-luvulla rakennetun tyypillisen omakotitalon vesikaton ja julkisivun asbestipurkutyön hinta kohteesta ja sen sijainnista riippuen vaihtelee 30–45:een € / m². Hintaan sisältyy purkutyössä tarvittavat telineet ja nostimet sekä purkujätteen pakkaaminen asianmukaisesti ja kuljettaminen asbestipurkujätteitä vastaanottavalle jäteasemalle.

Asbestia sisältävät rakenteet ja altistumisalue eristetään muusta asunnosta

Asbestipurkutyöhön liittyvien erityisvaatimusten tarkoitus on minimoida asbestipölyn muodostuminen ja huolehtia siitä, ettei pölyä pääse leviämään hengitysilmaan. Kun oikeita varotoimenpiteitä ja työtapoja noudatetaan, asbestipitoisista rakenteista päästään eroon turvallisesti.

Sisätiloissa purkutavoista tyypillisin on osastointimenetelmä, jossa asbestityön alue eristetään huolellisesti ja pidetään suljettuna muilta kuin asbestipurkajilta. Asbestipölyn leviämisen estämiseksi eristetyn alueen ja sen ympäristön välillä ylläpidetään lisäksi paine-eroa. Pienissä asunnoissa osastointi voi käytännössä tehdä asunnossa asumisen mahdottomaksi purkutyön aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen.

Muita mahdollisia purkutapoja ovat

 • purkupussimenetelmä (pienet asbestirakenteet),
 • asbestia sisältävien osien irrottaminen ja kuljettaminen pois kokonaisina tai
 • upotus- ja märkäpurku, joissa pölyäminen ehkäistään perusteellisen kastelun avulla.

Asbestipurkajat käyttävät työssään purkutavan mukaisia suojavaatteita- ja varusteita. Hengityssuojaimina käytetään kokonaamareita, joissa ilma ahdetaan suodattimen läpi puhaltimella, tai jos asbesti on tyypiltään krokidoliittia, kokonaamariin saadaan hengitysilma paineilmalaitteesta.

Asbestipurkajien on oman turvallisuutensa lisäksi huolehdittava siitä, että asbestia ei kulkeudu eristetyn alueen ulkopuolelle. Asbestijäte merkitään ja pakataan turvallisesti ja kuljetetaan sitten hävitettäväksi jäteasemalle. Jätettä saavat käsitellä vain siihen koulutetut ammattilaiset.

Asbestianalyysi purkutyön jälkeen

Asbestipurkutyön päätyttyä urakoitsijan tulee varmistaa, että asbestipölyä ei ole purkutilan ilmassa. Tätä varten tilasta otetulle ilmanäytteelle tehdään asbestianalyysi. Alueen eristys voidaan purkaa vasta sitten, kun on osoitettu mittaamalla, että asbestin määrä ilmassa alittaa raja-arvon 0,01 kuitua / 1 cm³ ilmaa.

Purkutyön tekijä ja tilaaja laativat yhdessä asiakirjan, josta tilan puhtaus käy ilmi. Jos ehjiä asbestipitoisia rakenteita on päätetty jättää paikoilleen, myös tämä merkitään asiakirjaan. Paikoilleen jääneet asbestirakenteet tulee olla kapseloitu eli tehty vaarattomiksi peittämällä ja tarvittaessa merkitty selvästi.

Lue myös artikkelimme Omakotitalon purkamisesta ja sen kustannuksista

Artikkeli on tehty yhteistyössä besLab Oy:n  toimitusjohtaja Hannes Rahjan kanssa.

Osallistu ilmaiseen Remonttikouluun

Liity PRKK:n jäseneksi

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti