logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Vanhan omakotitalon kellarin remontointi – perusmuuri kuivaksi

07.02.2022, Aihe: Remontointi

vanhan-talon-kellarin-remontointi

Vanhan omakotitalon kellarin remontointi herättää monessa kellarillisen ja rinteeseen rakennetun omakotitalon omistajalla erilaisia kysymyksiä:

  • tarvittavien kaivuu- ja maansiirtotöiden määrästä
  • pihapiirin kukkaistutusten sotkeutumisesta
  • remontin kustannuksista
  • oikeasta korjaustavasta
  • luotettavista, ammattitaitoisista tekijöistä.

Mieleen voi tulla epäilys koko remontin tarpeellisuudesta huolimatta kosteutta tihkuvien maanvastaisten betoniseinien hilseilevästä maalista. Olisiko olemassa jokin helppo toimenpide?

Lue artikkelimme ja opit tuntemaan vanhan omakotitalon kellarin seinien ja salaojien remonttiin liittyvät muuttujat sekä valitsemaan onnistumiseen tarvittavat ratkaisut. – Ryhdy toimeen!

Näin omakotitalon kellari- ja salaojaremontti onnistuu

Remontin aloittamisen epävarmuutta voi hälventää ja turvata onnistumisensa, kun huomioi tunnetut muuttujat ja kokeneiden rakentajien sekä ammattilaisten tietotaidon. Käyttämällä aikaa selvitystyöhön, suunnitteluun ja perusteltujen valintojen tekemiseen ollaan jo pitkällä onnistuneessa ratkaisussa.

Kerromme tässä artikkelissamme sinulle keskeiset asiat ja vaihtoehdot vanhan omakotitalon kellarin perusmuurin kuivattamiseen, vedeneristämiseen ja kuivana pitämiseen liittyvistä seikoista ja sudenkuopista. Tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Lue lisää ja selkiytä kokonaiskuvaa aiheesta vanhan talon kellarin remontointi. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan.

Omakotitalon rakenteiden tekninen käyttöikä on rajallinen

Yleensä omakotitalon rakenteiden tekninen käyttöikä on kymmeniä vuosia. Edellytyksenä on, että rakenteet on suunniteltu ja rakennettu oikein ja huolellisesti sekä lisäksi niitä huolletaan ja pidetään kunnossa säännöllisesti.

Rakenteiden tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot selviävät esimerkiksi Kiinteistönhoitokortista KH 90-00403 . PRKK:n jäsenet löytävät rakenteiden tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot koosteen myös extranet-sivuiltamme.

Huoltojen laiminlyönti lyhentää rakenteiden käyttöikää

Huoltamattomien ja hoitamattomien vanhojen omakotitalojen rakenteiden käyttöikä lyhenee suunnitellusta. Lisäksi niiden kunnostaminen tulee yleensä kalliimmaksi kuin huollettujen rakenteiden kunnossapito ja korjaaminen.

Omakotitalon huoltotoimille on hyvä allokoida vuosittainen määräaika, jotta vuorossa olevat tehtävät tulevat hoidettua. Tarkastukset on hyvä tehdä säännöllisesti joka kevät tai syksy. Hyviä huolto- ja hoito-ohjeita saa esimerkiksi Pientalon keväthuolto oppaasta ja Pientalon huolto-ohjeesta , joka sisältää talon huolto-ohjeen ja talokohtaisesti täytettävät lomakkeet.

Mistä johtuu maanvastaisen kellarin seinän kosteus?

Omakotitalon kellarikerros etenkin rintamamiestaloissa on yleensä vuosien saatossa hyödynnetty asuin-, harraste- tai peseytymistiloiksi, jolloin tilan käyttötarkoitus on muuttunut. Kellarin seinän kosteudeneristystäkään ei välttämättä ole aikanaan tehty – tai se on heikko.

Kellarikerroksen ja rinteeseen rakennetun omakotitalon maan vastaisten seinien yleinen ongelma on maan vastaista perusmuuria kastelevat sade- ja sulamisvedet sekä maakosteus. Kosteus tunkeutuu eristämättömään tai puutteellisesti eristettyyn seinärakenteeseen, ja se näkyy sisäpuolella esimerkiksi lohkeilevana maalipintana. Kosteus voi tuntua nenään myös kellarin hajuna.

Omakotitalon salaojajärjestelmän tekninen käyttöikä on 40–50 vuotta, mikäli salaojajärjestelmää huolletaan ja kunnossapidetään säännöllisesti. Huoltamattomien salaojien vitsauksena on niiden tukkeutuminen, kun puiden juuret tunkeutuvat salaojiin ja hieno maa-aines kulkeutuu salaojiin sade- ja sulamisvesien mukana.

Lisäksi eristämätön perusmuuri, vääränlainen täyttömaa ja rakennukseen päin suuntautuva maan kallistuminen ohjaa sade- ja sulamisvedet seinän viereen. Tässä syitä, miksi kellarikerroksen seinä on ja pysyy kosteana.

Vanhan omakotitalo salaojaremonttia ja kellarin seinän eristämistä harkitsevan kannattaa kääntyä rakennesuunnittelijan tai rakentamisen ammattilaisen puoleen, jotta uusi rakenne suunnitellaan ja toteutetaan rakennusteknisesti toimivaksi.

Seinänvierusta auki ja uudet salaojat

Kellarikerroksen perusmuurin korjauskeinona tähän on esimerkiksi Fisen virhekortin mukaisesti seinänvierustojen kaivaminen auki, perusmuurin vedeneristäminen, salaojien uusiminen ja ulkomuurin lisäeristäminen .

Seinänvierustat kaivetaan varovasti auki esimerkiksi pienellä kaivurilla. Vanhat salaojat poistetaan, mikäli ne ovat olemassa. Jos kellarimuurin ulkopinnassa on pikikerros tai muu vanha vedeneristys, se pitää poistaa.

Uudet salaojat asennetaan karkean kapillaarikatkon muodostavan sorapatjan päälle niin, että salaojaputken yläpinta jää anturan alapinnan alapuolelle. Salaojaputkien päälle asennetaan myös kapillaarikatkosora, joka läpäisee hyvin vettä.

Vaihtoehtoisia perusmuurin kuivatus- ja eristämistapoja

Perusmuurin kuivattamisen lähtökohta on estää kosteuden ja valumavesien pääsy perusmuuriin. Lisäksi perusmuuri tarvitsee veden- ja lämmöneristeen. Lisäksi anturan viereen, sen alapinnan alapuolelle, pitää olla asennettuna toimivat salaojat. Aiemmin mainitun Fisen virhekortin ohjeessa vedeneristäminen suoritetaan patolevyllä, mutta eriste voidaan toteuttaa muillakin tavoin.

Kellarin seinän ulkopuolelta eristämiseen voidaan käyttää esimerkiksi Finnfoamin kellarinseinäeristettä, joka toimii samalla sekä patolevynä että lämmöneristeenä. Eristeen perusmuuria vasten tuleva sivu on pystyuritettu, jolloin lämmön vaikutuksesta perusmuurista poistuva kosteus pääsee valumaan uria pitkin salaojiin. Yhdellä tuotteella syntyy sekä veden- että lämmöneristys.

Eristämiseen voidaan käyttää myös Isodrän eristelevyä. Se koostuu yhteen liimatuista pyöreistä 5–10 mm:n EPS-solumuovipalloista. Pyöreiden solumuovipallojen välissä on huokostilaa, joka toimii pystysalaojan tavoin ja johtaa sisätilan lämmön vaikutuksesta perusmuurista poistuvan kosteuden rakennuksen huokostilan pystysalaojaan. Ennen maatäyttöä eriste suojataan suodatinkankaalla, jotta maa-ainekset eivät pääse tunkeutumaan eristeeseen ja tukkimaan huokostilaa.

Kellarin perusmuuria eristettäessä kannattaa tehdä betonilaastista salaojaan päin viettävä viiste anturan ja perusmuurin liitokseen olipa eristämisratkaisu mikä tahansa. Viisteen tehtävänä on johtaa perusmuuria pitkin helmeilevä ja valuva kosteus salaojaan, jotta se ei päädy takaisin perusmuuriin.

Ovelta ovelle remonttien myyjät ja remontin hinta

Ovelta ovelle remonttimyyjät ovat monelle varsin tuttuja oveen koputtelijoita. Myös salaoja- ja perusmuurin remonttitöitä tarjotaan muiden remonttien lisäksi. Jokainen voi mielessään miettiä, onko kyseessä ilmainen tarkastus vai tarkastukseksi naamioitu myyntikäynti.

Näistä tarkastuksistahan saa tarjouksen ja selonteon, jonka mukaan remontti on kiireellinen ja ehdottomasti välttämätön. Lisäksi ovelta ovelle myyjien tarjous on neuvontaamme tulleiden kyselyiden ja Taloussanomienkin mukaan pääsääntöisesti ylihinnoiteltu .

Mikäli salaojaremontti on tarkoitus teettää urakoitsijalla, tarjouksen hintatason oikeellisuus selviää parhaiten pyytämällä samasta urakasta paikallisilta toimijoilta muutama vertaileva tarjous. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija pystyy antamaan arvion salaojaremontin tarpeellisuudesta ja pystyy kertomaan suuruusluokan hintatasosta, jossa tarjousten hintojen pitäisi liikkua normaalioloissa.

Neuvoja ja tukea omakotitalon remonttiin

PRKK:n Remontoijajäsenille on jäsensivuilla erilaisia ohjeita ja oppaita, joilla pääsee pitkälle. Lisäksi puhelinneuvonnastamme saa arkisin aina apua. PRKK:n jäsenyys antaa apua remontin toteuttamiseen.

Usein kysytään milloin ja missä järjestyksessä remontteja pitäisi tehdä ja mitä se maksaa. Näihin ei pysty antamaan suoraa vastausta käymättä paikan päällä tarkastamassa kohde. Tähän soveltuu hyvin Remonttitarpeen Katsastus .  Katsastajalta saa ohjeita ja vinkkejä sekä suuntaa antavia hintoja remonteille. Lisäksi Katsastuksesta saa raportin, jonka ohjeiden mukaan on helppo aloittaa tai suunnitteluttaa ja teettää remontteja.

Järjestämme omakotitalon remonttia suunnitteleville ilmaisia Remonttikouluja. Koulutuksissa käsitellään remonttitarpeen arviointia, remonttien priorisointia ja eri aikakausien rakennusten tyypillisiä ongelmakohtia ja niiden korjaamista. Katso koulutustarjontamme .

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti