logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Kylpyhuoneremontti taloyhtiössä

27.02.2022, Aihe: Remontointi

kylpyhuoneremontti-taloyhtiossa

Kylpyhuoneremontti taloyhtiössä, omassa osakehuoneistossa, voi tuntua ensin mutkattomalta ja helpolta hommalta. Hankitaan vain uudet upeat laatat, kaakelit, kiinnitys- ja sauma-aineet ja remontti on kohta valmis.

Sitten mieleen juolahtaa taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus lukuisine ohjeineen ja sääntöineen. Pitääkö remontista ilmoittaa jonnekin? Saisinko osan remonttikustannuksista maksatettua taloyhtiöllä? Entä jos remontti vaatiikin rakennusluvan? Entä miten toimia, kun kylpyhuoneremontin syynä onkin kosteusvaurio?

Kylpyhuoneremontoijille on tarjolla runsaasti tietoa, mutta taloyhtiön osuus ei tule niissä juurikaan esille.

Kerromme tässä artikkelissamme sinulle keskeiset seikat kylpyhuoneremontin vastuujaosta osakkaan ja yhtiön välillä eri tilanteissa. Lisäksi tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Lue lisää ja selkiytä kokonaiskuva. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan.

TUTUSTU PALVELUIHIN

Näin kylpyhuoneremontti taloyhtiössä onnistuu

Kylpyhuoneremontti taloyhtiössä onnistuu, kun tunnet asunto-osakeyhtiölain sekä yhtiön ja osakkaan välisen vastuunjaon. Ota ajoissa yhteyttä taloyhtiösi isännöitsijään ja hallitukseen remonttiaikeistasi.

Etukäteen tehty selvitystyö säästää osapuolet monilta riidoilta ja epäselvyyksiltä.

Kunnossapitovastuun jakautuminen taloyhtiössä

Taloyhtiössä asunto-osakeyhtiölaki määrittelee kenelle kiinteistön ja huoneistojen kunnossapitovastuu kuuluu. Lähtökohtaisesti ulkopinnat ja rakenteet kuuluvat taloyhtiön vastuulle. Huoneiston sisäpuoli ja asunnon pinnat ovat osakkaan vastuulla.

Kunnossapitovastuun yksityiskohtainen jakautuminen yhtiön ja osakkaan välillä selviää taloyhtiön vastuunjakotaulukosta. Vastuunjakotaulukon saat taloyhtiön isännöitsijältä.

Yhtiöjärjestyksessä voi olla asunto-osakeyhtiölaista poikkeavia määräyksiä kunnossapitovastuun jakautumisesta. Siksi on syytä tuntea vastuun jakautumien tarkoin. Alla kylpyhuoneremontti taloyhtiössä -aiheeseen liittyviä vastuita:

Taloyhtiön vastuulla ovat tyypillisesti

 • Perustasoiset hanat ja suihkusekoittaja
 • WC-istuin
 • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmä
 • Pesualtaan poistoputki eli hajulukko
 • Ilmavaihtoventtiili (ilmanvaihtojärjestelmän osa)
 • Lattiakaivo (viemärijärjestelmän osa)
 • Lattian ja seinien vedeneristeet
 • Alkuperäinen pyykinpesukonehana ja pyykinpesukoneen alkuperäinen poistoputki

Yhtiön vastuulle kuuluvat mm. rakenteet ja eristeet sekä erilaiset perusjärjestelmät, kuten lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät. Lisäksi yhtiön vastuulle kuuluvat sellaiset rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät, jotka yhtiö on itse toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen.

Kunnossapitovastuun jakautuminen laista poikkeavalla tavalla edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista 2/3 enemmistöllä, jonka jälkeen uusi yhtiöjärjestys on rekisteröitävä, jotta se tulee voimaan.

Mikäli osakasremontti (kuten esimerkiksi juuri kylpyhuoneremontti taloyhtiössä) tai muu muutostyö vaatii rakennus- tai toimenpideluvan , luvan hakee taloyhtiön hallitus. Hallitus voi myös valtuuttaa osakkeenomistajan hakemaan luvan. Osakkeenomistaja vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista.

Märkätilojen rakenteiden kunnossapitovastuu

Asunto-osakeyhtiö vastaa märkätilojen vedeneristyksestä, mikäli sen osalta muuta ei ole päätetty. Jos vastuunjakoa yhtiössä on muutettu, noudatetaan ensisijaisesti tätä yhtiöjärjestykseen merkittyä rekisteröityä vastuuta.

Kun vastuu taloyhtiön märkätilojen vedeneristeistä on yhtiöllä, yhtiön on pidettävä ne kunnossa. Vedeneriste on tässä kohdassa tarkoitettu yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluva rakenne.

Yhtiön on korjattava myös ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen vian tai sen korjaamisen vuoksi. Mikäli vedeneriste olisi rikkoontunut esimerkiksi ikääntymisen vuoksi, olisi yhtiö vastuussa vaurioituneen tilan pinnoitteista perustasoon asti. – Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että selvitetään alkuperäisten laattojen tai muun pinnoitteen laatu/kustannustaso ja korvataan uudet pinnat tämän tason mukaisesti. Perustason ylittävästä kulujen osuudesta vastaa osakas.

Kylpyhuoneremontti taloyhtiössä onnistuu helpoiten, kun nämä eri tekijät ovat tuttuja sekä osakkaalle että taloyhtiön hallinnolle.

Mikäli märkätilojen vedeneristeissä ei ole vikaa tai vauriota, yhtiö päättää siitä, milloin kylpyhuoneiden vedeneristeet uusitaan. Tyypillisesti ne uusitaan esimerkiksi putki- tai kylpyhuoneremontin yhteydessä tai kun märkätilojen vedeneristeiden tekninen käyttöikä on tiensä päässä.

Kylpyhuoneremontti taloyhtiössä – osakkaan oikeus remontointiin

Osakkaan hallinnassa olevan huoneiston sisäpuolella tapahtuvaa muutostyötä ei voida kieltää, mikäli muutostyöt eivät aiheuta haittaa eikä vahinkoa yhtiölle tai toiselle osakkaalle.

Remontista on kuitenkin aina ilmoitettava taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle. Mikäli muutostyöstä aiheutuu vahinkoa tai haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeen omistajalle, muutostyöhön on saatava heidän suostumuksensa.

Asunto-osakeyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että osakkaan tekemä muutostyö tehdään rakennusta vahingoittamatta ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Osakkaan tekemässä muutostyössä yhtiön valvonnasta aiheutuvat kustannukset kuuluvat osakkaalle.

Yhtiöllä on korjaus- ja kunnossapitovastuu sellaisista perusjärjestelmistä ja rakenteista, jotka
ovat jokaisessa huoneistossa saman tasoisina. Merkitystä ei ole sillä, onko muutoksen tehnyt yhtiö tai osakas. Merkitystä on sillä, onko muutos valvottu ja hyväksytty yhtiön puolesta.

Yhtiöllä ei ole korjaus- ja kunnossapitovelvollisuutta sellaisista osakkaan tekemistä muutoksista, jotka poikkeavat yhtiön vallitsevasta perustasosta tai aiheuttavat lisäkustannuksia yhtiölle.

Vastuu kylpyhuoneen vedeneristeestä ja kustannuksista osakkaan tekemän remontin yhteydessä

Mikäli kylpyhuoneremontti taloyhtiössä / osakkaan huoneistossa tehdään pelkästään osakkaan halusta muuttaa tai kunnostaa märkätiloja uusimalla kylpyhuoneen laatoitus, on osakas vastuussa asunto-osakeyhtiölain 5. luvun mukaisesti remontin kustannuksista.

Mikäli kyse on vaurion tai virheen korjaamisesta märkätilojen vedeneristeissä, sovelletaan tapaukseen asunto-osakeyhtiön 4. luvun säädöksiä , joiden mukaan yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiön on korjattava myös ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.

Kun kylpyhuoneremontti taloyhtiössä tehdään pelkästä osakkaan halusta päivittää kylpyhuoneen ilme, asiasta on ilmoitettava taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle sekä saatava remontille hyväksyntä.

Taloyhtiöllä voi olla erilaisia ohjeita kylpyhuoneremonttiin liittyen, esimerkiksi:

 • Mitä vedeneristysjärjestelmää on käytettävä.
 • Kuka saa tehdä vedeneristyksen.
 • Kuka valvoo työn.

Lisäksi ohjeita voi olla remontin teknisestä toteutuksesta ja valvonnasta, kuten esimerkiksi: ”Riittääkö uudesta vedeneristeestä ottaa koepala ja mitata sen paksuus, jotta varmistutaan sen riittävyydestä ennen kuin laatoituksen tai kaakeloinnin saa asentaa”.  –  Tässä tapauksessa remonttia tekevä osakas maksaa vedeneristystarvikkeet, työt ja myös valvontakustannukset.

Neuvoja ja tukea taloyhtiön remonttiin ja hallintoon

Taloyhtiön remontteihin ja hallintoon liittyvissä kysymyksissä PRKK:n tekninen puhelinneuvonta ja lakimiespalvelu auttavat PRKK:n jäseneksi liittyneitä taloyhtiöiden hallitusten jäseniä.

Järjestämme säännöllisesti ilmaisia koulutuksia, jotka sopivat niin taloyhtiön remonteista kiinnostuneille kuin omakotitalon remonttia suunnitteleville.

KATSO ILMAISET KOULUTUKSET

LIITY PRKK:N JÄSENEKSI

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti