logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Homevaurio omakotitalossa

25.10.2023, Aihe: Remontointi

homevaurio-omakotitalossa

Homevaurio omakotitalossa! Ajatuskin saa kylmän hien nousemaan otsalle. Meneekö tässä rahat ja terveys? Joudummeko muuttamaa pois kodistamme? Mistä ja miksi hometta on tullut rakennukseen, miten siitä pääsee eroon, paljonko korjaaminen maksaa, miten saa selville, onko meillä hometta vai onko se pelkkää epäluuloisuutta?

Homevaurio omakotitalossa – tunnistaminen ja korjaus

Pelkoja ja epävarmuutta omakotitalon homevauriosta voi hälventää ja turvata oman onnistumisensa vauriokorjauksessa, kun huomioit tunnetut muuttujat ja kokeneiden rakentajien sekä ammattilaisten tietotaidon. Käyttämällä aikaa selvitystyöhön, suunnitteluun ja perusteltujen valintojen tekemiseen, ollaan jo puolivälissä onnistunutta omakotitalon homevaurion korjausratkaisua.

Kerromme tässä artikkelissamme sinulle keskeiset seikat homevaurion syntymisestä, tunnistamisesta ja korjausratkaisuista. Tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Lue lisää ja selkiytä kokonaiskuvaa aiheesta homevaurio omakotitalossa. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan .

Epäiletkö homevauriota?

Kosteus on homeen kasvun perusta. Jos omakotitalossa on kosteusongelmia, kuten vuotava vesikatto, maanvastainen kellarin seinä, puutteellisesti toimivat salaojat, vuotavia putkistoja tai huonosti tiivistettyjä tai heikosti eristettyjä rakenteita, kosteus voi tunkeutua rakenteisiin ja luoda edellytykset homekasvustolle.

Omakotitalon homevaurion tunnistaminen voi olla haastavaa, koska homekasvu on usein piilossa rakenteiden sisällä. Kuitenkin on olemassa erilaisia merkkejä ja oireita, jotka saattavat viitata mahdolliseen homevaurioon. Jos epäilet, että kodissasi on homevaurio, seuraavat merkit voivat auttaa sen tunnistamisessa:

 • Epämiellyttävä haju: Homeelle on tyypillinen pistävä, tunkkainen maamainen tai kellarimainen haju. Hajun voi aistia etenkin ulkoa raittiista ilmasta sisälle tultaessa.
 • Näkyvä homekasvu: Homeen kasvusto voi olla näkyvissä paljain silmin. Se voi ilmetä mustina, vihreinä tai harmahtavina läiskinä tai kasvustoina seinillä, lattioilla, katoissa tai muilla pinnoilla.
 • Maalin tai tapetin vaurioituminen: Home voi aiheuttaa maalin tai tapetin hilseilyä, kupruilua tai värinmuutoksia seinäpinnoilla.
 • Kosteusläiskät tai vesivahingot: Kosteusläiskät tai vesivahingot, kuten vesivaurioituneet katto- tai seinäpinnat, voivat olla merkkejä mahdollisesta homevauriosta.
 • Puun lahoaminen: Puumateriaalin lahoaminen tai haurastuminen omakotitalon rakenteissa on yleensä merkki kosteuden ja homeen vaikutuksesta.
 • Allergiaoireet: Asukkaat saattavat kokea allergiaoireita, kuten aivastelua, nenän tukkoisuutta, yskää, silmien ärsytystä tai hengitysvaikeuksia, kun he ovat tietyissä osissa omakotitaloa tai ovat altistuneet homeelle.
 • Väsymys tai terveysongelmat: Pitkäaikainen altistuminen homeelle voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten väsymystä, päänsärkyjä, ihoärsytystä tai hengitysvaikeuksia. Nämä oireet voivat pahentua kotona ja helpottua poistuttaessa kotoa.
 • Kosteusmittaustulos: Asiantuntijan suorittama korkea kosteusmittaustulos tietyistä rakenteista voi viitata kosteusongelmaan ja homevaurioriskiin.

Rakennusten kosteus- ja homeongelmien vaikutus terveyteen on yksilöllistä. Ongelmien on todettu olevan yhteydessä mm. ylähengitystieoireisiin, yskään ja hengenahdistukseen. Asiaa avaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin julkaisema Duodecim-lehti .

Kiinteistöjen homevaurioiden vaikutuksista terveyteen uutisoi myös Yle artikkelissaan: Hometaloissa terveysongelmia aiheuttavat bakteerimyrkyt . Artikkeli pohjautuu Helsingin yliopiston väitöskirjatutkimuksen tuloksiin vuodelta 2016.

Mistä kosteus- ja homevauriot johtuvat

Omakotitalon homevaurio voi johtua monista erilaisista tekijöistä, jotka liittyvät kosteus- ja homekasvun edellytyksiin. On tärkeää ymmärtää näitä syitä, jotta homevaurioita voidaan ennaltaehkäistä ja tunnistaa ne ajoissa.

Huonosti eristetyt rakenteet

Omakotitalon huonosti eristetyt tai tiivistetyt seinä ja kattorakenteet voivat altistaa talon kosteudelle sekä homeen muodostumiselle. Tällaisia huonosti tiivistettyjä kohtia ulkoseinärakenteissa voivat olla puutteellisesti asennetut höyrynsulut, heikosti asennetut tai vääränlaiset lämmöneristeet ja kattorakenteesta puuttuva tai huonosti asennettu aluskate.

Heikkokuntoiset rakennusmateriaalit ja rakenteiden käyttöikä

Omakotitalon homevaurio voi aiheutua vanhoista tai epäkelvoista rakennusmateriaaleista. Esimerkiksi betonia vasten olevat puurakenteet ovat lahovauriolle erittäin alttiita, koska kosteus pääsee siirtymään kapillaarisesti betonista suoraan puuhun.

Omakotitaloissa märkätilojen vedeneristeenä tai kosteussulkuna käytettiin vielä 1990-luvulla materiaaleja, joiden tekninen käyttöikä oli 10–20 vuotta. Lisäksi märkätilojen kevyiden väliseinien levytykseen käytettiin usein tavallista kipsilevyä. Muutamassa vuodessa kuiviin sisäseiniin tarkoittu kipsilevy alkoi imeä vettä, jolloin myös levyn takana oleviin rakenteisiin ja eristeisiin pääsi kosteutta. – Pitkäkestoinen kosteusrasitus johtaa aina vähitellen rakenteiden laho- ja homevaurioihin.

Teknisen käyttöiän saavuttanut vedeneriste voi myös laskea kosteutta seinä- ja lattiarakenteisiin. Nykyisten omakotitalon märkätilojen vedeneristeiden tekninen käyttöikä on 30 vuotta, jonka jälkeen niiden toimivuus on epävarmaa.

Alapohjan ja perustusten kosteus omakotitalossa

Omakotitalon perustusten ja alapohjan kosteus aiheuttavat rakennukselle tyypillisesti kosteusvauriota, jotka pitkittyessään voivat aiheuttaa rakenteisiin homevaurioita. Kellarillisen omakotitalon maanpinnan alapuolinen seinä on hyvin usein kostea, jos seinän veden- ja lämmöneristys ja/tai salaojajärjestelmä eivät ole kunnossa. Salaojien on toimittava, olipa sitten kyseessä kellarillinen tai matalaperusteinen omakotitalo. Salaojiin ei saa koskaan johtaa talon katolta sadevesiä, sillä salaojaputket on suunniteltu maaperäisen kosteuden ja vesien poistamiseen. Jos omakotitalon sadevedet on ohjattu salaojaputkiin, voivat talon perustukset ja alapohja kastua pahoin sateiden aikana.

Rossipohja eli tuulettuva alapohja on hyvin altis kosteus- ja homevaurioille. Puurakenteisessa rossipohjassa tämä merkitsee usein myös lahovaurioita. Rossipohjan kosteuden syitä ovat mm. rakennuksen alapuolella olevan maa-aineksen kosteus, ajapohjaan kertyvät sade- ja sulamisvedet sekä alapohjan heikko tuuletus.

Matalaperusteisissa omakotitaloissa suoraan betonisokkelin päälle asennetut alaohjauspuut kostuvat kapillaarisesti maaperästä nousevasta kosteudesta, mikäli ohjauspuiden alla ei ole kosteuskatkoa, esimerkiksi bitumihuopaa.

Omakotitaloihin rakennettiin 1970-luvulla tyypillisesti piilosokkeli. Tällaisessa rakenteessa talon lattiapinta on jopa maanpinnan alapuolella, ja seinärungon alaohjauspuu asennettiin tyypillisesti lattian pinnan alapuolelle suoraan betonin päälle. Nykyisin piilosokkelirakenteen tiedetään olevan ns. riskirakenne, joka on herkkä vaurioitumaan. Piilosokkelirakenteessa on erittäin usein kosteus- ja homevaurioita.

Vesivahingot

Putkivuodot, rankkasateet, tulvat ja tulipalon sammuttamiseen käytetty sammutusvesi aiheuttavat äkillisen vesivahingon, joka luo otolliset olosuhteet homekasvustolle, jos rakenteita ei vahingon jälkeen kuivata huolellisesti.

Petollinen kosteusvaurion aiheuttaja on hidas, vuosia jatkuva huomaamaton putkivuoto. Sen voi havaita vähitellen lisääntyneenä käyttöveden kulutuksena tai vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän suljetussa piirissä kiertävän lämmitysveden vähenemisenä.

Omakotitalon homevaurio ja sen arviointi

Omakotitalon homevaurion ja sen syiden selvittämiseen tarvitaan kokeneen rakennusalan ammattilaisen apua. Yleensä talon rakenteita joudutaan avaamaan vaurion laajuuden ja syiden selvittämiseksi. Tarvittaessa rakenteista otetaan myös näytteitä, jotta mahdollinen korjausrakentaminen voidaan tehdä turvallisesti. Mikäli kuitenkin epäilet äkillistä vauriota, ota ensin yhteyttä vakuutusyhtiöösi, joka lähettää oman tarkastajan paikalle.

Homeen paikallistamiseen voidaan käyttää apuna myös koiraa, jolle on opetettu homeen hajun paikallistaminen ja löydön ilmaiseminen. Rakennusalan asiantuntija voi arvioida ja varmistaa, onko homekoiran paikkailmaisu validi. – Homeen haju on yleensä voimakkainta vauriokohdassa, mutta haju voi kulkeutua pitkiäkin matkoja esimerkiksi putkikotelointia pitkin tilasta toiseen. Myös alipaineisen omakotitalon maata lähellä olevien rakenteiden liitosten ilmavuodot voivat tuoda homeen tuoksua ulkoa sisätiloihin.

Homekoiran löytö vaatii aina jatkotutkimuksia, joissa tarvitaan rakennusalan ja/tai korjausrakentamisen erityisasiantuntijaa. Aihetta avaa lisää Ylen verkkosivujen juttu .

Omakotitalon homevaurion korjaaminen

Homevaurion korjaamisen vaiheet:

 • kutsu rakennusalan asiantuntija selvittämään homevaurion laajuus ja syyt
 • teetä korjaussuunnitelma aina rakennusalan asiantuntijalla / rakennesuunnittelijalla
 • teetä remontti homevauriokorjauksia tekevällä yrityksellä, tarkista myös referenssit
 • remontin yhteydessä rakenteisiin voidaan tehdä korjauksia, joilla estetään uudet kosteusvauriot (kosteuksien syiden poistaminen)
 • homeen poistaminen ja/tai rakenteiden uusiminen
 • tarvittaessa parannetaan ilmanvaihtoa kosteusrasituksen vähentämiseksi
 • tarvittaessa uusitaan / asennetaan salaojajärjestelmä maaperäisen kosteuden ehkäisemiseksi
 • homekorjausten jälkeinen asuintilojen huolellinen siivoaminen

Omakotitalon homevaurion korjaamisen lähtökohta on selvittää ensin vaurion aiheuttajan syy ja laajuus, jonka jälkeen rakennesuunnittelija suunnittelee korjaustoimenpiteet. Pätevöityneet kosteusvaurion kuntotutkijat, kosteusvaurion korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat löydät Fise Oy:n verkkosivuilta pätevyysrekisteristä.

Homeen poistaminen voidaan tehdä homeenpoistoaineilla tai purkamalla ja rakentamalla vaurioituneet rakenteet uudelleen. Joissakin tapauksissa järkevä ratkaisu voi olla vaurioituneiden rakenteiden kapselointi. Kapselointi sulkee vaurioituneen rakenteen, eikä homeen haju tai homeitiöt pääse enää leviämään asuntoon. Lisätietoa kapseloinnista ja muutama kapselointiesimerkki löytyy Jonne Juvosen Savonia-Ammattikorkeakoulussa vuonna 2018 tekemästä opinnäytetyöstä .

Omakotitalon homevaurion korjaamiseen kuuluu oleellisena osana kosteus- ja homevaurion aiheuttajan syyn selvittäminen ja korjaaminen, jotta sama ongelma ei toistu muutaman vuoden kuluttua uudelleen.

Laajoissa homevauriotapauksissa vaurioitunut alue osastoidaan korjauksen ajaksi, ja korjaustöissä käytetään asianmukaisia suojavarusteita. Kosteus- ja homevaurioiden korjaamisesta löytyy lisää tietoa hometalkoot.fi verkkosivuilta , jonka aineisto on tuotettu Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmassa vuosina 2009–2015.

Homekorjaustöissä vapautuu aina sisäilmaan ja pinnoille mikrobeja. Pintojen ja irtaimiston puhdistaminen on tehtävä huolella, jotta asukkaille oireita aiheuttaneita mikrobeja ei jää asuintiloihin. Homevauriokorjausten jälkeisestä siivouksesta löydät lisää tietoa Hengitysliiton verkkosivuilta .

 

Katso tulevat ilmaiset koulutuksemme

Liity PRKK:n jäseneksi – saat tukea remonttihankkeeseesi!

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti