logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Omakotitalon rakennuttaminen

11.05.2022, Aihe: Rakentaminen

omakotitalo-rakennuttaminen

Omakotitalon rakennuttaminen voi kuulostaa helpolta hommalta. Nimi sopimukseen, maksetaan urakoitsijan laskut ja odotellaan muuttopäivää. Alitajunnassa saattaa olla epäily, että voiko kaikki tosiaan olla näin yksinkertaista. Pitäisikö itse tehdä jotakin tai olla tietoinen siitä, mitä työmaalla tapahtuu ja miten työt sujuvat.

Mieleen voi juolahtaa myös uutisoidut riitatapaukset omakotitalorakentajien ja urakoitsijoiden välillä. Mistä hän ne ovat johtuneet, voiko sellaista sattua omalle kohdalle tai sujuuko rakentaminen suunnitelmien ja toiveiden mukaisesti ja onko lopputulos toivotunlainen?

Tunne omakotitalon rakennuttamisen muuttujat ja valitse omaan onnistumiseen tarvittavat ratkaisut.

Näin omakotitalon rakennuttaminen onnistuu

Epävarmuutta voi hälventää ja turvata onnistumisensa, kun huomioi tunnetut muuttujat ja kokeneiden rakentajien sekä ammattilaisten tietotaidon. Käyttämällä aikaa selvitystyöhön, suunnitteluun ja rakennuttamisen taustojen selvittelyyn ollaan jo pitkällä kohti onnistunutta omakotitalon rakennuttamista.

Kerromme tässä artikkelissa sinulle keskeiset omakotitalon rakennuttamiseen liittyvät yksityiskohdat, tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaista tukea ja neuvoja.

Lue lisää ja selkiytä kokonaiskuvaa aiheesta omakotitalon rakennuttaminen. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan.

Omakotitalon rakentaja vai rakennuttaja – entä vastuu?

Omakotitalon rakentaja on rakennuttaja ja hänellä on rakennuttajan vastuu rakennushankkeestaan, sanotaan rakennuslaissa. Rakennuttajan vastuuseen ei ole merkitystä sillä kuinka paljon tai vähän rakentaja itse käyttää omaa työpanosta ja aikaa rakentamiseen.

Omakotitaloista merkittävä osa rakennetaan kokonaisurakoina tai muutamasta suuremmasta urakasta koostuvina kokonaisuuksina, joissa rakennuttajan oma työpanos on korkeintaan työmaan siivousta, jos sitäkään. Näissä toimintamallissa omakotitalon rakentamisesta haaveilevia perheitä kiehtoo ajatus rakentamisen helppoudesta. Näitä ratkaisuja markkinoidaan mm. nimikkeillä muuttovalmis talo ja avaimen käteen talo.

On hyvä tiedostaa, että muuttovalmiin omakotitalon rakennuttaminen ei ole aina ongelmatonta. Tyypillisiä ongelmia, joihin voi törmätä ovat:

 • rakennuskustannusten ylittyminen
 • rakennustyön laatu
 • rakennusaikataulun venyminen
 • ongelmat urakoitsijoiden kanssa

Rakennushankkeeseen kannattaa varautua hyvällä ennakkosuunnittelulla ja rakennusaikaisella työn valvonnalla. Jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa on hyvä jututtaa tuttavia, jotka ovat rakentaneet tai seurata vaikkapa blogikirjoituksista omakotirakentajien kokemuksia ja vinkkejä , ajatuksia siitä, mitä tekisivät toisin.

Tarjouspyynnön yhteydessä on aina tärkeää pyytää referenssejä urakoitsijan ja talotoimittajan suorittamista töistä. Aikaisemmat asiakkaat ovat myös hyvä tietolähde. Heillä on kokemusta siitä, millaista urakoitsijan toiminta ja työn jälki on ollut ja mitä voi olla odotettavissa.

Rakennuttajan tehtävät

Omakotitalon rakennuttaminen sisältää paljon lain säätämiä tehtäviä ja velvoitteita, joiden hoitaminen kannattaa sopia esimerkiksi oman työmaan vastaavan mestarin tai valvojan kanssa, jolla on ammatillista kokemusta näistä asioista.

Rakennuttajan tehtävistä kannattaa olla itsekin selvillä. Omakotirakentajille tarkoitettu Pientalon rakennuttaminen -julkaisu opastaa rakentamisen projektinhallintaa niin, että rakentamisen lopputuloksena syntyisi tasokas omakotitalo.

Omakotirakennuttajan silmissä siintää luonnollisesti laadukas omakotitalo. Rakentamisen laatu ei synny vahingossa eikä valvomatta jokaista rakennusvaihetta. Liian usein luotetaan urakoitsijan omaan laadunvalvontaa ja kelvoton lopputulos huomataan vasta omakotitaloon muutettaessa tai vasta kuukausien kuluttua asumisen aikana. Pelkkä urakoitsijan oman työn valvonta ei ole missään tapauksessa omakotitalon rakennuttajan etu.

Pientalon rakentamisen laatuopas sisältää asiantuntijoiden neuvoja, kuinka hallitset omakotitalon rakentamisen laatua suunnittelusta ja tontin hankinnasta alkaen aina asumisvaiheeseen asti. Nämä edellä mainitut oppaat voi ostaa PRKK:n verkkokaupasta . PRKK:n jäsenille oppaat sisältyvät jäsenmaksuun ja ne ovat luettavissa ja ladattavissa extranet-sivuilta.

Omakotitalon rakennuttaminen ja työturvallisuus

Omakotirakennuttaja on vastuussa myös rakennustyömaan työturvallisuudesta. Keskeistä on huolehtia putoamissuojauksesta ja materiaalien siirtojen sekä nostojen turvallisuudesta. Lisäksi tulee valvoa, että työntekijöillä on asianmukaiset suojavarusteet. Aiheesta löydät lisätietoa mm. Rakennusteollisuus ry:n verkkosivuilta .

Työmaalle tarvitaan myös nimetty työturvallisuuskoordinaattori. Tästä löydät lisätietoa Työturvallisuuskeskuksen oppaasta Rakennuttajan ja työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa .

PRKK:n jäsenten käyttöön olemme koonneet extranet-sivuille tämän edellä mainitun oppaan lisäksi: turvallisuusasiakirjamallin, pientalotyömaan työturvallisuusmuistilistan sekä muistilistan louhintatöihin ryhtyvälle rakennuttajalle vastuista, vakuutuksista ja työturvallisuudesta.

Valmistaudu rakennuttamaan

Liian usein omakotitalon rakentajat kuvittelevat, että oma budjetti on sama kuin talon kustannusarvio. Budjetti tarkoittaa sitä, että kyseinen määrä rahaa on käytettävissä rakentamiseen. Se ei kuitenkaan takaa sitä, että rahat riittävät. On muistettava, että muuttovalmiin talonkaan hinta ei sisällä kaikkia rakennuskustannuksia. Näitä ovat esimerkiksi:

 • rakennuslupamaksu
 • kunnallistekniikan liittymismaksut
 • pihatyöt, istutukset, mullat, pihakivet
 • talon maalaaminen
 • rakennusaikana suunnitelmiin tehdyt muutokset ja niistä aiheutuvat lisätyöt

Talon luonnossuunnitelmien pohjalta on laadittava kustannusarvio. Jos näyttää siltä, että kustannusarvio on suurempi kuin talon rakentamiseen varattu budjetti, suunnitelmia on muutettava kulujen karsimiseksi. PRKK:n jäsenten käytettävissä on extranet-sivuillamme helppokäyttöinen omakotitalon kustannuslaskuri , jota voi käyttää omakotitalon suunnitteluvaiheessa kustannusarvion tekemiseen. Lopullinen kustannusarvio on kuitenkin syytä laskettaa rakennusalan ammattilaisella.

Osa rakennusliikkeistä tarjoaa omakotitalon rakentamista heidän itse hankkimilleen tonteille. Rakennusliikkeellä voi olla valmiina myös tontille suunnitellun talon luonnospiirustukset tai jopa lopulliset suunnitelmat. Mikäli tontti ja tontille suunniteltu talo tarjottuine talotekniikka- ja sisustusratkaisuineen täyttää omat toiveet, omakotitalon rakennuttaja pääsee näissä ratkaisuissa helpolla.

Tyypillisiä rakennusajan kysymyksiä ja ongelmia

Omakotitalon urakkasopimusta tehtäessä omakotitalon rakennuttaja saa eteensä maksuerätaulukon ja rakennusaikataulun. Maksuerätaulukon osalta varmista oman vastaavan mestarin kanssa, että maksuerät eivät ole etupainotteisia ja ne ovat oikeassa suhteessa valmistuneen rakennustyön arvoon nähden.

Kun rakennusaikataulu on sovittu, tilaajan kannalta merkittävä ajankohta on talon sovittu vastaanottokatselmusajankohta ja muuttopäivä. Mikäli omakotitalon valmistuminen viivästyy urakoitsijasta johtuvista syistä, kuluttaja-asiakas on oikeutettu kuluttajansuojalain mukaiseen vakiokorvaukseen ja valmistumisen viivästymisestä aiheutuvien kulujen korvaukseen . Ohjeet kuinka tässä tilanteessa tulee menetellä löytyvät Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisten verkkosivuilta.

Rakennusaikana voidaan huomata, että jotain omakotitalon rakenteita ei voi tai ei ole järkevää toteuttaa suunnitelmien mukaisesti tai halutaan teettää jotain lisää tai että jo sovittuja talotekniikka-, sisustus- ja kalustusratkaisuja halutaan muuttaa. Muutoksista pitää sopia aina kirjallisesti samoin myös niiden kustannusvaikutuksesta.

Joissakin tapauksissa kustannusvaikutus voi olla myös kustannuksia alentava. Siksi muutoksista sovittaessa on hyvä, että muutossopimusta tehtäessä myös oma vastaava mestari on mukana ja antaa oman arvionsa muutoksen kustannusvaikutuksesta.

Yleensä sopimukseen jälkikäteen tehtävät muutokset tapaavat käydä kalliimmiksi kuin, että jos ne olisi huomioitu alun perin jo sopimusta tehtäessä.

Liity PRKK:n jäseneksi, saat omakotitalon suunnittelun ja rakentamisen aikana tukea ja neuvoja. Lisäksi extranet-sivuilta löydä runsaasti ohjeita, oppaita sekä tsekkauslistoja rakennushankkeeseesi. Jäsenmaksuun sisältyviä palveluita ovat mm.:

 • puhelinneuvonta
 • lakimiespalvelu
 • oppaat ja ohjeet extranet-sivuilla

Jäsenmaksun hinnalla saat tietoa ja ohjeita, joilla voit säästät jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Liity nyt PRKK:n jäseneksi

Katso koulutustarjontamme

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti