logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Lisälasku urakasta

24.05.2023, Aihe: Lakineuvonta

Milloin sovitusta urakasta voi lähettää lisälaskun?

urakka-lisalasku

PRKK:n lakimiehelle tulee säännöllisesti kysymyksiä lisälaskutuksista, jotka koskevat sovittua omakotitalon rakennus- tai remonttiurakkaan. Tähän aiheeseen liittyvien kysymysten runsaudesta päätellen osalla urakoitsijoista tuntuu olevan hyvin tavallista lähettää laskuja, joille ei aina ole perustetta.

Tässä alla on eräs tapaus, jossa PRKK:n lakimieheltä on kysytty urakan lisälaskutuksesta ja vastaus, joka pätee vastaaviin tapauksiin.

Lisälasku tehdystä perustusurakasta

Perustusurakoitsija lähetti meille 1200 euron lisälaskun perustuksien tekemiseen liittyen. Voivatko he tosiaan tehdä näin? Urakoitsijalla on ollut talotarjousta tehdessään maaperätutkimus ja kaikki talon piirustukset eikä mitään uutta urakkaan liittyvää ole meidän puoleltamme tullut.

Kauppasopimuksessa lukee kohdassa Perustukset, että "Perustussuunnittelussa varmistetaan tämän perustuksen soveltuvuus". Mainintaa siitä, että meille voisi tulla vielä lisäkustannuksia kauppasopimuksen tekemisen jälkeen aiheeseen liittyen ei löydy mitään mainintaan.
Olemmeko velvollisia maksamaan lisäkustannuksia perustuksista, vaikka niiden piti kokonaisuudessaan kuulua sopimukseen osana talopakettia?

Vastaus

Jälkikäteiset hinnankorotukset ovat lähtökohtaisesti perusteettomia. Ensinnäkin hinnan pitää perustua sopimusehtoon ja lisäksi sopimusehto, jonka mukaan toimeksisaajalla on oikeus yksipuolisesti korottaa sovittua hintaa, on pätevä vain, jos:
1) korotus johtuu sellaisesta lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, jota toimeksisaajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä, taikka sellaisesta rakentamista, elementtien asennusta tai muuta toimeksisaajan suoritettavaa palvelusta kohdanneesta, toimeksisaajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa;
2) toimeksisaajan suoritusta on lykätty tilaajasta johtuvasta syystä ja hinnankorotus johtuu toimeksisaajalle tämän vuoksi aiheutuvasta kustannusten noususta; tai
3) korotus johtuu sellaisten tietojen paikkansapitämättömyydestä, jotka tilaaja on antanut tai joiden hankkiminen on ollut tilaajan vastuulla.
Hinnankorotuksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava tilaajalle viipymättä. Hinnankorotusehtoon ei saa vedota sen jälkeen, kun toimeksisaaja on täyttänyt kyseisen velvollisuutensa.
Myös Rakennusalan töitä koskevien yleisten kuluttajasopimusehtojen (RYS-9 1998) mukaan hintamuutoksia tulee tulkita seuraavasti:
Urakoitsijan ja tilaajan on ilmoitettava toisilleen urakkahinnan korottamisesta tai alentamisesta ja sen perusteesta viipymättä sen jälkeen, kun hän sai tietää muutoksen perusteena olevasta seikasta ja sen vaikutuksesta urakkahintaan. Korotus- tai alennusoikeutta ei ole jo täytetyn urakkasuorituksen osalta.

Sovi lisätöistä etukäteen

Kun omakotitaloa rakennetaan tai remontoidaan, ei ole mitenkään harvinaista, että työmaan edetessä urakkaan voi tulla lisätöitä, jotka eivät ole olleet urakkaa sovittaessa tiedossa. Siksi urakkasopimukseen kannattaa kirjata, että mahdollisista lisätöistä on aina sovittava kirjallisesti ja lisätöistä on saatava tarjous tai hinta-arvio. Näin urakoitsijalle ei jää mitään perustetta lähettää yllättäviä lisälaskuja.

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisistä talopakettikauppaa ja urakkasopimuksia säätelee kuluttajansuojalain 9. §.

Lue lisää rakentamisen sopimuksista blogitekstistä omakotitalon rakentajan sopimukset .

PRKK:n lakimiespalvelu auttaa

PRKK:n jäsentenpalveluihin kuuluu jäsenmaksuun sisältyvä lakimiesneuvonta. Extranet-sivuilta löytyy valmiiksi aihealueittain otsikoituna noin 100 kysymystä ja vastausta.
Mikäli näistä ei löydy vastausta omaan kysymykseen, oman kysymyksen voit lähettää extranet-sivuilla olevalla lomakkeella PRKK:n lakimiehelle. Vastauksen saat usein jo saman työpäivän aikana.
PRKK:n jäsenille oikeat lakiasian ohjeet säästävät usein jopa kymmeniä tuhansien euroja.

Katso PRKK:n jäsenedut ja liity jäseneksi

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti