logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Uuden asunnon vastaanottotarkastus

07.08.2023, Aihe: Asuntokauppa

uuden-asunnon-vastaanottotarkastus

Uuden asunnon vastaanottotarkastus alkaa nousta ajatuksiin ja talon valmistumista odotetaan kuin kuuta nousevaa. Mietitään sisustamista ja uusien huonekalujen hankintaa. Spekuloidaan, valmistuuko asunto ajallaan ja päästäänkö uuteen kotiin muuttamaan sovittuna päivänä. Odotukset ovat suuret, paikat hohtavat uutuuttaan ja asunnossa kaikki on kunnossa. – Vai onko?

Alitajunta voi muistuttaa uutisista, joissa kerrotaan uusien asuntojen vioista ja vuosia jatkuneista ongelmista rakentajan kanssa sekä vähitellen paljastuneista rakennusvirheistä. Voisiko sellainen tilanne sattua omalle kohdalle?

Näin onnistut uuden asunnon vastaanotossa

Uuden asunnon vastaanottotarkastus on selkeäpiirteinen toimenpide. Etukäteen kannattaa selvittää, millaisia virheitä tai puutteita uusissa asunnoissa on tyypillisesti ollut. Näin pääsee jyvälle, mihin asioihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. Mikäli kyseessä on muuttovalmiin omakotitalon vastaanotto ja vuositakuu, näihin on syytä varautua, ja sopia takuusta jo kauppaa tehdessä.

Tässä artikkelissamme kerromme sinulle keskeiset uuden asunnon vastaanottoon ja vuositakuuseen liittyvät seikat, tarjoamme lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaista neuvontaa ja tukea.

Lue lisää ja selkiytä kokonaiskuvaa aiheesta uuden asunnon vastaanottotarkastus. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan.

Vastaanottotarkastus tehdään ennen muuttoa

Uuden rivi- ja kerrostaloasunto-osakkeen ostajan sekä muuttovalmiin omakotitalon ostajan on tehtävä asunnossa vastaanottotarkastus siinä vaiheessa, kun asunto on valmistumassa ja se luovutetaan ostajalle. Näin ehditään korjaamaan havaitut virheet ennen kuin muuttotavarat kannetaan sisälle ja asetellaan paikoilleen.

Vastaanottotarkastuksessa ostajan pitäisi tarkastaa huoneisto silmämääräisesti ja kirjata havaitsemansa virheet sekä puutteet, jotka eivät vastaa myyntiesitteen, kauppasopimuksen ja hyvän rakennustavan mukaista tasoa.

Mikäli vastaanottotarkastusta ei tehdä tai puutteista ei reklamoida, ostaja ei saa enää jälkikäteen vedota sellaiseen seikkaan virheenä, joka hänen olisi tullut huomata vastaanottotarkastuksessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta löytyy hyvää tietoa mm. siitä, millaiset asiat katsotaan asunnon virheiksi.

Rakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin perehtymättömän asunnon ostajan silmä ei useinkaan havainnoi kaikkia asunnon virheitä tai puutteita, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia. Siksi tarkastus on hyvä teettää asiantuntijalla.

Vastaanottotarkastuksissa havaittuja puutteita

Asunnon ostajan on itsensä helppo tarkistaa helposti nähtävillä olevat paikat: mahdolliset kolhut seinissä, lattioissa ja tasoissa, vialliset lattia- ja seinälaatat sekä listat, laatoitettujen seinien ja lattioiden vajaatäyttöiset saumat, maalaukset ja lattioiden pintamateriaalien asennuksen huolellisuus sekä viimeistelyn työn jälki.

Tekemissämme uusien asuntojen ja omakotitalojen tarkastuksissa on törmätty usein samoihin puutteisiin, joita asunnon ostaja itse ei ole välttämättä huomaa tai osaa puuttua niihin.

Vesikaton ja yläpohjan puutteet tai virheet:

 • kulkusillat ja lapetikkaat puuttuvat
 • käyntiluukku yläpohjaan puuttuu
 • tikkaat yläpohjan tarkistusluukulle puuttuvat
 • vesikaton läpivientien tiivistykset tekemättä tai ne on tehty heikosti
 • yläpohjassa olevan puhallusvillan paksuus on pienempi kuin ostajalle on luvattu

Julkisivun puutteet tai virheet:

 • osa maalauksista on tehty vain pohjamaalilla ja julkisivussa on maalaamattomia kohtia
 • julkisivulautojen päät maalaamatta
 • julkisivupellityksissä puutteita ja pellit huolimattomasti asennettu
 • ikkunoiden ja ulko-ovien asennukset viimeistelemättä ja niiden käynti säätämättä
 • hätäpoistumistikkaat puuttuvat

Asunnon sisäpuolen puutteet tai virheet

 • keittiökalusteiden kaapinovien säädöt tekemättä tai ne on tehty huonosti
 • parkettilattian laudat (tai muu lattiapäällyste) notkuvat kävellessä koska alustan tasaisuus ei vastaa yleisiä laatuvaatimuksia
 • märkätilojen lattiakaato puutteellinen tai virheellinen
 • puutteet ja virheet silikonisaumauksissa
 • puutteet ja virheet akryylimassasaumauksissa
 • asunnon eri huoneiden lämmönsäädöt tekemättä
 • puutteelliset ja virheelliset pintakäsittelyt

Muita havaittuja puutteita tai virheitä

 • terassin lattiakoolaus on tehty käsittelemättömästä puusta
 • rakennuksen vierustojen puutteellinen täyttö
 • kattosadevedet johdettu suoraan rakennuksen perustuksiin
 • piha viimeistelemättä
 • piha-alueella olevien kaivojen kannet joko liian ylhäällä tai alhaalla
 • teknisten laitteiden puutteellinen käytönopastus

Vastaanottotarkastuksen voi teettää PRKK:n rakennusneuvonta-asiantuntijalla, joka tutkii asunnon silmämääräisesti ja kirjaa raporttiin ne rakennusaikaiset virheet, jotka osakkeen ostajan pitäisi luovutushetkellä havaita ja kirjata. Tilaaja saa tarkastuksesta kirjallisen raportin, josta selviävät asiantuntijan tekemät havainnot. Lue lisää Uuden asunnon Vastaanotto-katsastuksesta .

Vastaanottotarkastus pidetään myös myyjän ja ostajan kesken ennen muuttovalmiin omakotitalon luovuttamista. Siinäkin kirjataan rakennus- ja asennusaikaiset virheet, jotka ostajan tulisi huomata ennen kuin hän muuttaa taloon. Tarkastus kannattaa teettä rakennusalan asiantuntijalla. PRKK:n rakennusneuvonta-asiantuntija voi auttaa. Lue lisää .

Tarkastus on hyvä järjestää pari viikkoa ennen sovittua muuttopäivää. Näin myyjä tai rakennuttaja ehtii korjaamaan asunnossa havaitut puutteet ja virheet ennen muuttopäivää.

Uuden asunnon vuositarkastus

Asuntokauppalain mukainen asunnon vuositarkastus tehdään aikaisintaan 12 ja viimeistään 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennus on hyväksytty käyttöön otettavaksi. Kannattaa merkitä itselle kalenteriin ajankohta, jolloin vuositarkastus pitäisi tehdä. Ellei myyjän puolelta ala kuulua asiasta mitään, on syytä muistuttaa sen järjestämisestä, jotta asia ja vuositakuu ei vanhene.

Vuositarkastuksessa todetaan asunnossa ensimmäisen vuoden aikana ilmenneet virheet. Kannattaa varmistaa myös se, että kaikki vastaanottotarkastuksessa ilmoitetut puutteet ja virheet on korjattu sekä vaatia uudelleen niiden korjaamista, ellei virheitä ole korjattu.

Yleinen tapa vuositarkastuksessa on, että osakkeenomistajat kirjaavat omassa huoneistossaan havaitsemansa virheet ja puutteet virheilmoituskaavakkeeseen eli ns. narinalistaan, jonka rakennuttaja tai myyjä jakaa asunnon ostajille ennen vuositarkastusta.

Vuositarkastuksella on suuri merkitys, sillä asunnon ostaja ei voi tämän tarkastuksen jälkeen enää esittää vaatimuksia sellaisen virheen perusteella, jonka hän on havainnut tai joka hänen olisi pitänyt havaita vuositarkastuksessa. Siksi vuositarkastus olisi aina hyvä tehdä puolueettoman rakennusalan asiantuntijan tuella. Tässä voi auttaa esimerkiksi PRKK:n rakennusneuvonta-asiantuntijat.

Riippumaton PRKK:n rakennusneuvonta-asiantuntija tarkastaa silmämääräisesti, kokemusperäisesti ja asiakasta haastatellen kaikki huoneiston pinnat ja kalusteet. Asiantuntija havaitsee koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella helposti myös sellaiset seikat, joita kuluttajan on uudessa kodissaan ehkä mahdoton havaita tai hänellä ei ole tietoa, miten jokin yksityiskohta tulisi olla rakennettu tai asennettu.

Ei ole tavatonta, että tarkastuksissa törmätään ratkaisuihin, jotka ovat rakennusmääräysten vastaisia tai ne eivät täytä rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia. Lue lisää Uuden asunnon Vuositarkastus-katsastuksesta .

Muuttovalmistalon vuositarkastus ja takuuajan vakuus

Vuositarkastus pidetään myös muuttovalmiissa omakotitalossa, kun talossa on asuttu noin vuosi. Vuositarkastuksessa havaittujen virheiden korjaamista vauhdittaa ilman riitelyä muuttovalmistalon ostosopimukseen kirjattu takuuajan vakuus.

Vakuus voi olla myyjän pankkitakaus tai sopimukseen kirjataan ja sovitaan 2 prosentin pidätys vakuudeksi viimeiseen maksuerän arvonlisäverollisesta summasta. Vakuus vapautetaan tai pidätetty erä maksetaan, kun vuositarkastuksessa havaitut virheet on korjattu ja korjaukset on hyväksytysti vastaanotettu. Lue lisää Muuttovalmistalon Vuosikatsastuksesta .

Asiantuntijan tarkastus on hyvä teettää pari viikkoa ennen varsinaista vuositakuutarkastusta. Ennakkotarkastuksesta laaditaan asunnon ostajan kanssa yhdessä virhe- ja puuteluettelo varsinaiseen vuositarkastukseen.

Vuositarkastus säästää korjauskustannuksia

Vuositarkastusta varten tehty ennakoiva katsastus voi säästää kiinteistön myöhemmissä korjauskustannuksissa, mutta se voi myös ehkäistä mahdollisia vaurioita tai jopa onnettomuuksia syntymästä.

Ei ole poikkeuksellista, että asiantuntija voi havaita jopa useita kymmeniä korjattavia yksityiskohtia tarkastamissaan kohteissa. Mikäli korjauksia ei tehdä takuutyönä, korjauskustannukset jäävät asunnon ostajan omaan piikkiin.

 

Liity PRKK:n jäseneksi

 

Lue lisää Uuden Asunnon Vastaanotto -katsastuksesta

 

Lue lisää Asunnon Vuositakuu -katsastuksesta

 

Lue lisää Muuttovalmistalon Vastaanotto -katsastuksesta

 

Katso tulevat koulutuksemme ja ilmoittaudu mukaan

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti