logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Tuulettumaton puurunkoinen ulkoseinä – riskirakenne

05.06.2024, Aihe: Asuntokauppa

tuulettumaton_ulkoseina

Kun tuulettumattoman puurunkoisen ulkoseinän rakenteet altistuvat esimerkiksi sisäilman kosteudelle, tiivistyy kosteus seinärakenteeseen tuuletuksen puuttumisen vuoksi. 

Tällainen rakenne on riskirakenne KH 90-00394 -kortin mukaisesti, Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje 2007. Ohjeen mukaisesti riskirakenteen kunto tulee aina selvittää rakenteita riittävän laajasti avaamalla. Tulee myös ymmärtää, että kosteuksien syitä voi olla lukuisia.

Tuulettumaton puurunkoinen ulkoseinä oli varsin yleinen rakenneratkaisu 1930–1960-luvuilla. Rakennetta on käytetty pääosin pientaloissa, kuten omakotitalot, paritalot ja rivitalot sekä ns. pienkerrostalot. Tyypillisesti tällainen ulkoseinärakenne on sotien jälkeen rakennetuissa rintamamiestaloissa. Kosteusvaurioriskiä lisää myös, jos julkisivulaudoituksen pinnoite oli tiivis, esimerkiksi lateksimaali. 

Nykyisin omakotitaloissa käytetään huomattavasti enemmän vettä kuin vuosikymmeniä sitten. Omakotitaloihin tulee vesiputket ja sisätiloissa on sauna, suihku, pyykkikone ja astianpesukone. Nämä lisäävät sisäilman kosteutta huomattavasti, etenkin jos talossa on painovoimainen ilmanvaihto.

Tuulettumaton puurunkoinen ulkoseinä ja kuntotarkastus

Kuntotarkastuksella tulee kiinnittää erityistä huomiota riskirakenteisiin. Tällöin kohteeseen suositellaan aina tehtäväksi rakenneavaus/-avauksia kunnon selvittämiseksi. Muuten on suuri mahdollisuus piileviin virheisiin. Rakenneavauksilla voidaan selvittää rakenteen läpileikkaus ja kunto. 

Lue artikkelimme ja opit tunnistamaan, mitä tuulettumaton puurunkoinen ulkoseinä merkitsee sekä seikat, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota omakotitalokaupoilla. Lue lisää ja selkiytät kokonaiskuvaa aiheesta. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan   . 

Tarjoamme myös lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Tuulettumaton puurunkoinen ulkoseinä kiinteistö- ja asuntokaupoilla

Tuulettumattoman puurunkoisen ulkoseinän tyypillinen rakenne sisältä ulospäin:

 • pintaverhous ja pinkopahvi
 • vaakalaudoitus
 • pystyrunko 4–5 tuumaa
 • lämmöneriste: turve, sammal, sahanpuru tai mineraalivilla
 • tervapahvi
 • vinolaudotus tai puukuitulevy ja vuorauspahvi
 • Ulkoverhous: laudoitus, mineriittilevy tai julkisivurappaus

Koska ulkoverhouksen taustalla ei ole tuuletusrakoa, tuulettumaton puurunkoinen ulkoseinä vaurioituu herkästi sisäilman kosteuden päästessä rakenteisiin ja eristeisiin. Samoin vaurioitumista tapahtuu, kun julkisivuverhouksen taakse pääsee sadevettä, joka ei tuuletuksen puuttumisen ja tiiviin julkisivupinnoitteen vuoksi pääse poistumaan rakenteista.

Tuulettumaton puurunkoinen ulkoseinä on voitu lisäeristää sisä- tai ulkopuolelta jälkeen päin tehtyjen remonttien yhteydessä. Mikäli seinän koko rakennetta ei ole korjattu samalla, käytetty höyrynsulkua ja julkisivulaudoituksen takana tuuletusväliä, seinässä on lähes varmasti kosteusvaurioita.

Ulkoseinän vauriota on usein vaikea havaita silmämääräisesi ulkoapäin. Lahovauriot ja ulkomaalin irtoaminen ja hilseily voivat olla merkki puurunkoisen puuseinän kosteusvaurioista.

Muita syitä kosteusvaurioille ovat mm.:

 • Vesikatto on voinut vuotaa ulkoseinän eristeisiin.
 • Yläpohjan puutteellinen tuuletus voi aiheuttaa kondenssivesien valumisen seinärakenteiden yläosaan. 
 • Ikkunan epätiivis vesipelti ohjaa sadevesiä rakenteisiin. 
 • Jos sääsuojaksi on jätetty rakennusaikana asennettu kattohuopa, eikä sitä ole poistettu julkisivulaudoitusta asennettaessa. 

Asuntokaupoilla riskirakenteiden kunto tulee aina selvittää rakenteita riittävällä laajuudella avaamalla ja tarkastelemalla.

Vauriot ja niiden hallinta

Vaurioituminen tällaisessa rakenteessa kehittyy vähitellen, eikä sitä voi alkuun silmämääräisesti havaita. Rakenteiden kunto tulee selvittää määrittämällä rakenneavausten määrä ja paikat kohdekohtaisesti. Varsinaiset avaukset eivät ole kuntotarkastukseen sisältyviä vaan kyseessä on erillinen kuntotutkimus (sis. erilainen avausvälineistö, tutkimusmenetelmät, mahdolliset näytteenotot / mikrobitutkimukset ja analysointi, erillinen hinta).

Mikäli rakenne todetaan vaurioituneeksi, selvitetään syyt kattavasti. Tyypillinen korjaus käsittää kosteuden syiden poistamisen ja kastuneiden rakenteiden uusimisen kosteusteknisesti toimiviksi eri menetelmiä ja materiaaleja käyttäen. Liittyvät rakenteet voidaan mahdollisesti kuivata. 

Korjaukset tulisi aina tehdä ammattilaisen tekemän korjaussuunnitelman mukaisesti, jotta vaurioituminen ei jatku tai uusiudu. Tyypillistä on, että vaurion syitä on useita. Korjaus on aina toteutettava siinä laajuudessa, että myös mahdolliset terveyshaita saadaan poistettua ja rakennusta voidaan käyttää turvallisesti. 

Eri vuosikymmenten talojen kosteusvaurioriskeistä ja huolto-ohjeista löytyy hyvää tietoa Hengitysliiton ylläpitämiltä Hometalkoot verkkosivuilta .

Miten tuulettumattomaan puurunkoiseen ulkoseinään tulisi suhtautua asuntokaupoilla? 

Ostaessasi omakotitaloa, jonka kuntotarkastuksessa on todettu puurunkoinen tuulettumaton ulkoseinä ja selvitetty mahdolliset kosteusvaurioiden syyt, voit selvittää korjauskustannukset pyytämällä tarjouksia remontteihin erikoistuneilta yrityksiltä asiantuntijan tekemien korjaussuunnitelmien pohjalta. 

Korjauksen kannalta oleellista on ulkoseinän ja liittyvien rakenteiden toimivuuden korjaaminen uusin rakentein. Voidaan tarvita myös liittyvien rakenteiden kuivausta ja esimerkiksi mikrobitutkimuksia. Mikrobit ovat voineet päätyä myös sisätiloihin epätiiviiden läpivientien välityksellä. Hiljalleen kehittyneissä kosteusvauriotapauksissa on yleistä, että vauriokorjaus kohdistuu laajoille alueille ja eri rakenteisiin.

Riskirakenteisiin on aina syytä suhtautua harkiten ja tutkien. PRKK:n asiantuntijat auttavat jäseniään niin korjausrakentamisen kuin asunto- ja kiinteistökauppojen yksityiskohdissa. Liity jäseneksi ja osallistu koulutuksiimme, kysy neuvoja ja lue oppaitamme. Onnistut hankkeessasi.

Tutustu Remonttitarpeen Katsastukseen

Tutustu ilmaisiin koulutuksiimme

Liity PRKK:n jäseneksi

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti