logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Tasakatto riskirakenne

20.12.2023, Aihe: Asuntokauppa

tasakatto_rakenne

Miksi tasakatto on riskirakenne?

Tasakatto on määritelty riskirakenteeksi KH 90-00394 –kortissa (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje 2007). Määrittely perustuu siihen seikkaan, että rakenne on todettu sekä käytännössä että rakenteita tutkittaessa vaurioherkäksi.

Syitä tasakattorakenteen vaurioihin:

  • Rakenteen heikko tuulettuvuus ja läpivientien suuri vuotoriski
  • Vanha pinnoite, esim. huopakate vuotaa
  • Vanha huopakate poimuttunut, vesi ei pääse kattokaivoon
  • Puutteellinen höyrynsulku
  • Lumen kertyminen, jään muodostuminen katteen pinnalle, lämpöliikkeet
  • Sulaveden muodostuminen lumipeitteen ja katteen väliin -> vesi sisään epäjatkuvuuskohdista
  • Riittämättömät kaadot kattokaivolle esim. vääränlaisen korjaustyön takia tms.

Lue artikkelimme ja opit tunnistamaan tasakaton vaurioitumisriskit sekä seikat, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota omakotitalokaupoilla ja tasakaton huoltotöissä. Lue lisää ja selkiytät kokonaiskuvaa aiheesta. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan .

Tarjoamme myös lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Mitkä seikat aiheuttavat tasakattorakenteen vaurioitumisen?

Tasakaton rakenteiden vaurioille ei ole useinkaan vain yhtä syytä. Yleisin syy vaurioitumiseen johtuu vesikatteen vuotamisesta yhdistettynä puutteellisesti toteutettuun tuulettumiseen.

Jos tasakaton vesikate, joka on yleensä huopakate, pääsee syystä tai toisesta vuotamaan, vaurioituu yläpohja ja helposti myös yläpohjan lämmöneristeet. Lisäksi yläpohjan puutteellinen höyrynsulku aiheuttaa kosteuden tiivistymisen rakenteisiin kylminä vuodenaikoina, kun lämmin ja kostea sisäilma pääsee kulkeutumaan rakenteisiin.

Talvella katolle kertynyt lumi sulaessaan ja sään kylmetessä aiheuttaa jään muodostumista katteen pinnalle. Katemateriaalin ja jään erilaiset lämpöliikkeet rasittavat/rikkovat katetta ja sen liitoksia.

Lumen kertyessä vesikatolle voi katteen ja lumipeitteen väliin syntyä myös sulamisvesialueita. Näin tapahtuu, jos yläpohjan lämmöneristys on huono, ja sisältä karkaava lämpö pääsee lämmittämään katetta ja sulattamaan lunta. Vettä voi kertyä talven mittaan enemmänkin, jos sen poistuminen kattokaivon kautta on lumen ja jään johdosta estynyt tai hidastunut. Kuvauksemme kertoo, että vaurioitumismekanismi on moniulotteinen sekä rakenteista, materiaaleista, sääolosuhteista ja kattohuollon tilanteesta riippuvaa.

On myös mahdollista, että katemateriaali on poimuuntunut lämpö- ja kosteusliikkeiden vaikutuksesta. Poimuuntuminen voi hidastaa tai estää veden poistumista kaivoon, mikä puolestaan lisää huomattavasti kosteusvaurion riskiä.

Toimivassa tasakatossa tulisi olla riittävät kaadot kattokaivoa kohden. Virhe on voinut tapahtua jo suunnittelu ja rakennusvaiheessa, mutta myös vääränlaiset korjaustoimet ovat voineet johtaa kaatojen riittämättömyyteen.

Tasakattoiseen taloon voi liittyä helposti piilevien virheiden riski, koska katon kuntoa ei esimerkiksi kuntotarkastuksella voida riittävästi selvittää ilman, että kattoon tehdään useita tarkastusaukkoja sisäpuolelta, jolloin joudutaan rikkomaan myös yläpohjan höyrynsulku. Aukkojen tulisi olla myös riittävän laajoja, jotta rakenteet nähdään kunnolla. – Tämän suuruusluokan tarkastuksia tehdään kuitenkin yleensä vain tilanteessa, jossa kattoremonttia ollaan suunnittelemassa.

Tasakattoisen talon ostaminen

Ostaessasi tasakattoista taloa, olisi se parasta tehdä kesäaikaan, kun tarkastus katon päältä on mahdollinen. Selvitä myös, onko katto alkuperäinen ja mikä sen ikä silloin on. Tasakaton elinkaari voi pahimmillaan olla alle 10 vuotta, mutta oikein rakennettuna ja tämän päivän rakennusmateriaalein toteutettuna sen elinkaari on jopa 30 vuotta.

Asuntokaupan kuntotarkastuksen ohella tulisi tehdä tasakaton kuntotutkimus, jossa rakenteita avataan riittävästi sisältä päin. Jos katon elinkaari on päättynyt, varaudu kattoremonttiin. Jos vauriot ovat laajat, voi edessä olla koko kattorakenteen uusimiseen. Usea haluaa toteuttaa katon tällöin harjakattona, koska sen yhteydessä saattaa olla mahdollista kasvattaa myös asuinpinta-alaa toisella kerroksella.

Tasakatto riskirakenteen kunnon selvittäminen

Riskirakenteen kunto tulee selvittää aina rakennetta riittävästi avaamalla. Kyseessä on kuntotutkimus. Tutkimuksella rakenteen toimivuus selvitetään pitkällä aikavälillä, sillä tällaisen rakenteen kosteustilanne voi vaihdella eri vuodenaikojen aikana.

Tutkimuksessa selvitetään katon kunto mm. rakenteita sisältä päin avaamalla. Näin kaikki vaurioitumisen syyt saadaan varmimmin todennettua ja tehtyä suunnitelmat sekä vaurioiden syiden poistamiseksi että pysyväksi korjausratkaisuksi.

Miten tasakattovaurioon tulisi suhtautua asuntokaupoilla

Ostaessasi omakotitaloa, jonka kuntotarkastuksessa on todettu tasakaton vaurioituminen, voit selvittää korjauskustannukset pyytämällä tarjouksia kattoremontteihin erikoistuneilta yrityksiltä.

Mikäli yläpohjan rakenteissa havaitaan kosteusvaurio ja myös homeita ja sädesieniä löytyy, voi tilanne olla entistä ikävämpi ja vauriotila laajempi. Sijaisasuminenkin saattaa tulla kyseeseen remontin ajaksi.

Milloin tasakatto riskirakenne on vaihdettava

Tasakatto riskirakenne tulee uusia viimeistään silloin, kun havaitaan vuoto, rakenteet on todettu toimimattomiksi tai kattorakenteet ovat elinkaarensa päässä.

Parasta on uusia tasakatto aina ennen vuotojen alkamista. Samoin olisi tärkeää teettää huolto- ja korjaustyötkin aina ammattilaisella sekä saada tehdyistä töistä kirjalliset dokumentit. Tämä on tärkeää erityisesti omakotitalon kaupan yhteydessä. Ylläpidetty huoltokirja voi tuoda kauppatilanteessa merkittävää taloudellista etua verrattuna tilanteeseen, ettei tehdyistä huolloista tai remonteista ole minkäänlaisia dokumentteja, jolloin remonttien laatuakaan ei voi päätellä.

Riskirakenteisiin on aina syytä suhtautua harkiten ja tutkien. PRKK:n asiantuntijat auttavat jäseniään niin korjausrakentamisen kuin asunto- ja kiinteistökauppojen yksityiskohdissa. Liity jäseneksi ja osallistu koulutuksiimme, kysy neuvoja ja lue oppaitamme. Onnistut hankkeessasi.

Tutustu Remonttitarpeen Katsastukseen

 

Tutustu ilmaisiin koulutuksiimme

Liity PRKK:n jäseneksi

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti