logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Riittämätön ulkoseinän alaohjauspuun korkeus maan pinnasta – riskirakenne

31.05.2024, Aihe: Asuntokauppa

riittamaton-alaohjauspuun-korkeus-maanpinnasta

Kun puurunkoisen ulkoseinän alimmat puuosat sijaitsevat lähempänä kuin 100 mm etäisyydellä maan pinnasta, on rakenne herkkä kosteusvaurioille. Jotta vaurioilta vältyttäisiin, tulisi puurakenteiden sijaita vähintään 300 mm etäisyydellä maan pinnasta. Tämä on nykyisten rakennusmääräysten mukainen minimietäisyys. Vieläkin korkeammasta sokkelista on hyötyä myös, kun halutaan esimerkiksi säästää hirsitalon alimpia hirsiä roiskevesiltä (esim. 500 mm korkea sokkeli).

Tällaiset alle 10 cm maan pinnasta sijaitsevat puuosat on luokiteltu riskirakenteeksi KH 90-00394 -kortissa, Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje 2007. Suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto tulee selvittää rakennetta avaamalla. Pintapuoinen ja aistinvarainan arvio tai kosteuskartoitus pintatunnistimella ei anna riittävää tietoa riskirakenteen todellisesta kunnosta.

Pientaloihin – omakotitalot, paritalot, rivitalot – rakennettiin tällaisia matalaperusteisia rakenteita tyypillisesti 1950–1980 luvuilla. Näiden talojen alapohjarakenteessa on myös  tyypillisesti kaksoislaattaratkaisu tai puukorokelattia, joissa alapohjan eristeet ja väliseinän alaohjauspuu on sijoitettu pohjalaatan päälle

Riittämätön ulkoseinän alaohjauspuun korkeus maan pinnasta ja kuntotarkastus

Kuntotarkastuksella tulee kiinnittää erityistä huomiota riskirakenteisiin. Tällöin kohteeseen suositellaan aina tehtäväksi rakenneavaus kunnon selvittämiseksi. Muuten on suuri mahdollisuus piileviin virheisiin. Rakenneavauksella voidaan selvittää rakenteen läpileikkaus  ja kunto. 

Lue artikkelimme ja opit tunnistamaan, mitä riittämätön ulkoseinän alaohjauspuun korkeus maan pinnasta merkitsee sekä seikat, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota omakotitalokaupoilla. Lue lisää ja selkiytät kokonaiskuvaa aiheesta. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan   . 

Tarjoamme myös lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Matala sokkeli kiinteistö- ja asuntokaupoilla

Ulkoseinän alaosa vaurioituu herkästi maakosteuden päästessä rakenteisiin ja/tai eristeisiin. Tyypillinen syyllinen kosteuksiin löytyy yleensä puuttuvasta tai puutteellisesti toimivista salaojajärjestelmästä. Muita syitä ovat esimerkiksi:

  • Ulkoseinän perustusten alla oleva liian hienojakoinen täyttömaa-aines tai savi tai jopa rakennusaikaiset jätemaat.
  • Ulkoseinän alajuoksupuun ja sen alla olevan sokkelin välistä puuttuva kapillaarikatko.
  • Sade- ja sulamisvesien puutteellinen ohjaaminen rakennuksen viereltä.
  • Maan pintojen kallistuksien puutteet, esimerkiksi maa viettää rakennusta kohden eikä poispäin.

Asuntokaupoilla riskirakenteiden kunto tulee aina selvittää rakenteita riittävällä laajudella avaamalla ja tarkastelemalla.

Vauriot ja niiden hallinta

Vaurioituminen tällaisessa rakenteessa alkaa alajuoksupuun alapinnasta (kuva). Alapinnan kunto tulee selvittää määrittämällä rakenneavausten määrä ja paikat kohdekohtaisesti. Varsinaiset avaukset eivät ole kuntotarkastukseen sisältyviä vaan kyseessä on erillinen kuntotutkimus (sis. erilainen avausvälineistö, tutkimusmenetelmät, mahdolliset näytteenotot / mikrobitutkimukset ja analysointi, erillinen hinta).

Mikäli rakenne todetaan vaurioituneeksi, selvitetään syyt kattavasti. Tyypillinen korjaus käsittää alaohjauspuun ja vaurioituneiden runkotolppien alaosan uusiminen. Korjaukset tulisi aina tehdä ammattilaisen tekemän korjaussuunnitelman mukaisesti, jotta vaurioituminen ei jatku tai uusiudu. Tyypillistä on, että vaurion aiheuttaneita syitä on useinta.

Eri vuosikymmenten talojen kosteusvaurioriskeistä ja huolto-ohjeista löytyy hyvää tietoa Hengitysliiton ylläpitämiltä Hometalkoot verkkosivuilta  .

Miten riittämättömään ulkoseinän alaohjauspuun korkeuteen maan pinnasta tulisi suhtautua asuntokaupoilla? 

Ostaessasi omakotitaloa, jonka kuntotarkastuksessa on todettu alaohjauspuun vaurioituminen ja selvitetty kosteusvaurioiden syyt, voit selvittää korjauskustannukset pyytämällä tarjouksia remontteihin erikoistuneilta yrityksiltä asiantuntijan tekemien korjaussuunnitelmien pohjalta. Alaohjauspuuvaurioiden korjaaminen on suuritöinen eikä remontin aikana asuminen talossa ole yleensä mahdollista.

Korjauksen kannalta oleellista on alapohjaan kohdistuvan kosteusrasituksen pienentäminen. Keinoina voivat olla mm. sokkelin vedeneristys, kapillaarikatkon asentaminen alaohjauspuun alle, sadevesien ohjaus, sokkelin viereisten täyttömassojen vaihtaminen vettä hyvin läpäiseviksi ja routasuojaus.

Mikäli kohteessa on puukoolattu lattia, myös sen kunto kannattaa selvittää samalla. Voi olla tarpeen puukoolatun lattian lämmöneristeiden ja bitumisivelyn poistaminen ja uusiminen. Kannattaa jopa harkita betonilaatan purkamista ja uuden maanvaraisen laatan valamista kapillaarikatkosoran ja lämmöneristyskerroksen päälle.

Riskirakenteisiin on aina syytä suhtautua harkiten ja tutkien. PRKK:n asiantuntijat auttavat jäseniään niin korjausrakentamisen kuin asunto- ja kiinteistökauppojen yksityiskohdissa. Liity jäseneksi ja osallistu koulutuksiimme, kysy neuvoja ja lue oppaitamme. Onnistut hankkeessasi.

Tutustu Remonttitarpeen Katsastukseen

Tutustu ilmaisiin koulutuksiimme

Liity PRKK:n jäseneksi

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti