logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Lattian alapuolelta alkava väliseinärakenne – riskirakenne

30.05.2024, Aihe: Asuntokauppa

lattian-alapuolelta-alkava-valiseinarakenne

Lattian alapuolelta alkava puurunkoinen väliseinärakenne on määritelty riskirakenteeksi KH 90-00394 –kortissa (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje 2007). Määrittely perustuu siihen seikkaan, että rakenne on todettu sekä käytännössä että rakenteita tutkittaessa vaurioherkäksi. Yleisimmät syyt vaurioitumiseen johtuvat kosteus- ja mikrobivaurioista.

Pientaloihin – omakotitalot, paritalot, rivitalot – rakennettiin lattian alapuolelta alkavia puurunkoisia väliseinärakenteita tyypillisesti 1950–1980 luvuilla, kun alettiin rakentaa matalaperusteisia pientaloja. Näiden talojen alapohjarakenteessa on tyypillisesti kaksoislaattaratkaisu tai puukorokelattia, joissa alapohjan eristeet ja väliseinän alapuu on sijoitettu pohjalaatan päälle

Lattian alapuolelta alkava väliseinärakenne kuntotarkastuksella

Kuntotarkastuksella tulee kiinnittää erityistä huomiota väliseinärakenteeseen riskirakenteena. Tällöin kohteeseen suositellaan aina tehtäväksi rakenneavaus kunnon selvittämiseksi. Muuten on suuri mahdollisuus piileviin virheisiin. Rakenneavauksella voidaan selvittää rakenteen läpileikkaus aina maapohjasta lattiapintaan asti. Onko rakenne tehty esimerkiksi ilman pohjalaatan kapillaarikatkoa, mitä on käytetty eristysmateriaalina ja onko lämmöneristettä laatan alla.

Lue artikkelimme ja opit tunnistamaan, mitä lattian alapuolelta alkava väliseinärakenne rakennuksessa merkitsee sekä seikat, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota omakotitalokaupoilla. Lue lisää ja selkiytät kokonaiskuvaa aiheesta. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan   . 

Tarjoamme myös lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Lattian alapuolelta alkava väliseinärakenne asuntokaupoilla

Tässä rakenteessa puurunkoinen väliseinä lähtee lattiapinnan alapuolelta eristämättömän maanvaraisen pohjalaatan päältä. Alapohjarakenteena on käytetty tavanomaisesti kaksoislaattaratkaisua tai puukorokelattiaa, joissa kummassakin alapohjan eristeet on sijoitettu pohjalaatan päälle. Väliseinärakenne selviää talon rakennepiirustuksista. Rakenne ja sen kunto varmistetaan avaamalla lattiarakenne ulkoseinän vierestä.

Rakenneratkaisun vuoksi väliseinärakenteen alaosassa on huomattava riski kosteus- tai mikrobivaurioiden syntymiseen, sillä rakenteeseen voi kohdistua suuri alapuolinen kosteusrasitus. 

Vauriot ja niiden hallinta

Lattiarakenteen alapuolelta alkavan puurakenteisen seinän riskeinä on puisen alajuoksun, seinälevytysten alaosien ja seinän sisällä olevan eristemateriaalin alaosan kosteus- ja mikrobivaurioituminen. Lattialistojen takaa tuleva haju on usein merkki vauriosta.

Väliseinän lattiapinnan alapuolisten materiaalikerrosten kunto selvitetään kuntotutkimuksella ja mikrobinäytteillä. Vaurioitunut väliseinän alapuu korjataan lattiarakenteen peruskorjauksen yhteydessä ammattilaisen tekemän korjaussuunnitelman mukaisesti.

Eri vuosikymmenten talojen kosteusvaurioriskeistä ja huolto-ohjeista löytyy hyvää tietoa Hengitysliiton ylläpitämiltä Hometalkoot verkkosivuilta .

Kunnossa olevaa rakennetta ei ole välttämätöntä korjata. Alapohja, jossa betonilaatan päällä on lämmöneriste, kestää keskimäärin 40 vuotta.

Lattiarakenteen alapuolelta alkavan puurakenteisen seinän riskirakenteen kosteus- ja mikrobivaurioitumisen riskiä pienentävät mm:

  • Kapillaarikatko esim. bitumikermi tai huopakaistale betonilaatan ja puurungon alapuun välissä
  • Alapohjan betonilaatta on vedeneristetty tai laatan alla on lämmöneriste (EPS)
  • Seinän alapuu on kestopuuta 
  • Betonilaatta on valettu sora- tai sepelikerroksen päälle

Riskirakenteisiin on aina syytä suhtautua harkiten ja tutkien. PRKK:n asiantuntijat auttavat jäseniään niin korjausrakentamisen kuin asunto- ja kiinteistökauppojen yksityiskohdissa. Liity jäseneksi ja osallistu koulutuksiimme, kysy neuvoja ja lue oppaitamme. Onnistut hankkeessasi.

Tutustu Remonttitarpeen katsastukseen

Tutustu ilmaisiin koulutuksiimme

Liity PRKK:n jäseneksi

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti