logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Hirsiseinä, joka on rakennettu ennen vuotta 1950 – riskirakenne

06.06.2024, Aihe: Asuntokauppa

hirsiseina-ennenv1950

Hirsiseinä, joka on rakennettu ennen vuotta 1950 kärsii eniten lahovaurioista tai puuntuhoajahyönteisten aiheuttamista vahingoista. – Kuiva puu ei lahoa. Jos puun kosteus on alle 18–20 %, siinä eivät aktiiviset lahottajasienet elä.

Mm. tupajumi, hirsijumi, kuolemankello ja papintappaja ovat vaurioittaneet hirsirakennuksiamme aina, mutta niiden aikaansaamat vauriot on aikaisemmin osattu paremmin havaita ja minimoida. Puuntuhoajat viihtyvät erityisesti kosteassa puussa sitä syöden. Hyönteisvauriot ovat ajan mittaan voineet vaurioittaa hirsiä laajemminkin. Vaurioita ei välttämättä näe pintapuolisesti tarkastelemalla. Kuitenkin kosteus on tässäkin vaurioitumisen perimmäinen syy.

Kosteus- ja lahovauriot syntyvät tyypillisimmin alimmissa hirsissä. Aluperin hirsirakenne makasi luonnonkiviperustalla, jonka päälle sateella helposti keräytyi vettä aiheuttaen hirsirakenteen alaosaan vaurioita. Hirsiseinät ovat tyypillisesti myös sijainneet liian lähellä maan pintaa tai ne ovat voineet jopa alkaa maan rajasta tai vajota sen alle.

Tällainen rakenne on riskirakenne KH 90-00394 -kortin mukaisesti, Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje 2007. Ohjeen mukaisesti riskirakenteen kunto tulee aina selvittää rakenteita riittävän laajasti avaamalla. Tulee myös ymmärtää, että vaurioiden syitä voi olla lukuisia.

Hirsiseinä, joka on rakennettu ennen vuotta 1950 ja sen kuntotarkastus

Kuntotarkastuksella tulee kiinnittää erityistä huomiota riskirakenteisiin. Tällöin kohteeseen suositellaan aina tehtäväksi rakenneavaus/-avauksia kunnon selvittämiseksi. Muuten on suuri mahdollisuus piileviin virheisiin. Rakenneavauksilla voidaan selvittää rakenteen läpileikkaus ja kunto. 

Lue artikkelimme ja opit tunnistamaan, mitä hirsiseinä, joka on rakennettu ennen vuotta 1950 riskirakenne merkitsee sekä seikat, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota omakotitalokaupoilla. Lue lisää ja selkiytät kokonaiskuvaa aiheesta. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan   . 

Tarjoamme myös lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Hirsiseinä, joka on rakennettu ennen vuotta 1950 kiinteistö- ja asuntokaupoilla

Lahovaurioiden lisäksi vaurioituneesta hirsirakenteen rakenneliittymästä voi ilmavirran mukana siirtyä epäpuhtauksia asuintiloihin aiheuttaen sisäilmaongelmia, homeita, sädesieniä ja esimerkiksi asukkaiden iho- ja hengitystieärsytystä. 

Sisäilman kosteus saattaa myös kondensoitua hirsirakenteen yläpohjan eristeisiin, jotka homehtuvat. Yleensä tällaiset vauriot alkavat yläpohjan eristetilan kulmista.

 Syitä hirsiseinän vaurioitumisherkkyyteen ovat mm.:

 • Hirsirunko sijaitsee liian lähellä maan pintaa
 • Hirsiseinää on lisäeristetty sisäpuolelta, jolloin rakenteeseen muodostuu ns. kastepiste
 • Lattioita uusittaessa väliseinähirret on jätetty alustäyttöhiekkaan
 • Sisäilman liian korkean kosteuden siirtyminen seinä- ja yläpohjarakenteisiin.
 • Höyrynsulku on epätiivis.
 • Sadevesi valuu sokkelin ja hirren väliin
 • Sokkelin ja alimman hirren välistä puuttuu kapillaarikatko
 • Hirsiseinän ulkopuolelle on lisätty julkisivulaudoitus ilman tuuletusväliä
 • Märkätilojen vesivahingot
 • Huonosti tuulettuva tai virheellisesti tehty alapohjarakenne
 • Ikkunoiden vesipeltien vuotaminen on kastellut alapuoliset hirret
 • Rakennuksen syöksytorvet ovat vuotaneet ja kastelleet hirsiseinän
 • Vesikatolla ei ole ollut räystäskouruja, jolloin katolta tuleva sadevesi on kastellut hirsiseinän
 • Lyhyet räystäät, jolloin viistosade on kastellut hirsiseinän 

Lahoamista voi tapahtua myös uusissa hirsirakennuksissa, jos seinän ja yläpohjan liitoksissa on Ilmavuotoja tai rakennuksessa on huonosti tuulettuva rossipohja.

Vauriot ja niiden hallinta

Vaurioituminen tällaisessa rakenteessa kehittyy vähitellen, eikä sitä voi alkuun silmämääräisesti havaita. Rakenteiden kunto tulee selvittää määrittämällä rakenneavausten määrä ja paikat kohdekohtaisesti. Varsinaiset avaukset eivät ole kuntotarkastukseen sisältyviä, vaan kyseessä on erillinen kuntotutkimus (sis. erilainen avausvälineistö, tutkimusmenetelmät, mahdolliset näytteenotot / mikrobitutkimukset ja analysointi, lämpökuvaus / erillinen hinta).

Mikäli rakenne todetaan vaurioituneeksi, selvitetään syyt kattavasti. Tyypillinen korjaus käsittää kosteuden syiden poistamisen ja kastuneiden rakenteiden uusimisen kosteusteknisesti toimiviksi. Hirsiseinän alaosan voidaan korjata kengittämällä eli vaihtamalla alimmat hirret.

Korjaukset tulisi aina tehdä ammattilaisen tekemän korjaussuunnitelman mukaisesti, jotta vaurioituminen ei jatku tai uusiudu. Tyypillistä on, että vaurion syitä on useita. Korjaus on aina toteutettava siinä laajuudessa, että myös mahdolliset terveyshaita saadaan poistettua ja rakennusta voidaan käyttää turvallisesti. 

Eri vuosikymmenten talojen kosteusvaurioriskeistä ja huolto-ohjeista löytyy hyvää tietoa Hengitysliiton ylläpitämiltä Hometalkoot verkkosivuilta  .

Miten ennen vuotta 1950 rakennettuun hirsiseinään tulisi suhtautua asuntokaupoilla? 

Ostaessasi omakotitaloa, jonka kuntotarkastuksessa on todettu hirsiseinä, joka on rakennettu ennen vuotta 1950, ja on myös selvitetty mahdolliset vaurioiden syyt, voit selvittää korjauskustannukset pyytämällä tarjouksia hirsirakentamiseen erikoistuneilta yrityksiltä asiantuntijan tekemien korjaussuunnitelmien pohjalta. 

Korjauksen kannalta oleellista on esim. lahovaurioituneen seinän ja liittyvien rakenteiden toimivuuden korjaaminen uusin rakentein. Voidaan tarvita myös liittyvien rakenteiden kuivausta ja esimerkiksi mikrobitutkimuksia. Mikrobit ovat voineet päätyä myös sisätiloihin epätiiviiden läpivientien välityksellä. Hiljalleen kehittyneissä kosteusvauriotapauksissa on yleistä, että vauriokorjaus kohdistuu laajoille alueille ja eri rakenteisiin.

Riskirakenteisiin on aina syytä suhtautua harkiten ja tutkien. PRKK:n asiantuntijat auttavat jäseniään niin korjausrakentamisen kuin asunto- ja kiinteistökauppojen yksityiskohdissa. Liity jäseneksi ja osallistu koulutuksiimme, kysy neuvoja ja lue oppaitamme. Onnistut hankkeessasi.

Tutustu Remonttitarpeen Katsastukseen

Tutustu ilmaisiin koulutuksiimme

Liity PRKK:n jäseneksi

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti