logo

PRKK:n blogi on sinulle, joka rakennat, rakennutat tai remontoit kotiasi.

Kerromme blogissamme rakentamisen ja remontoinnin vinkkejä, uutisia ja muita ajankohtaisia asioita teeman ympäriltä. Seuraa blogiamme ja onnistu projektissasi.

Betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne – riskirakenne

30.05.2024, Aihe: Asuntokauppa

puukoolaus-beetonilaatan-paalla

Millainen on betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne? 

Betonilaatan päälle puukoolattu lattia on rakennettu maata vasten valetun betonilaatan päälle. Koolauksen välissä on eristettä, ja koolauksen päälle on asennettu lattialaudoitus. Laudoituksen sijaan on voitu käyttää myös esimerkiksi paksua lastulevyä, jonka päälle on asennettu muovimatto.

Maanvastaisen betonilaatan päälle tehty puukoolattu lattiarakenne on pientalojen yleinen riskirakenne, jota käytettiin eniten 1950–1980-luvuilla etenkin yksikerroksisissa pientaloissa. Uudemmissakin omakotitaloissa niitä on käytetty taloissa, joissa alapohjarakenteena on reunavahvistettu betonilaatta tai taloon on haluttu tehdä puulattia. Tämä rakenneratkaisu voi löytyä myös rintamamiestalon kellarista, johon jälkeenpäin on rakennettu asuintiloja.

Betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne kuntotarkastuksella 

Kuntotarkastuksella tulee kiinnittää erityistä huomiota lattiarakenteeseen riskirakenteena. Tällöin kohteeseen suositellaan aina tehtäväksi rakenneavaus kunnon selvittämiseksi. Rakenneavauksella voidaan selvittää rakenteen läpileikkaus aina maapohjasta lattiapintaan asti. Onko rakenne tehty esimerkiksi ilman pohjalaatan kapillaarikatkoa, onko betonin pinnassa pikisively ja mitä on käytetty eristysmateriaalina.

Lue artikkelimme ja opit tunnistamaan, mitä betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne rakennuksessa merkitsee sekä seikat, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota omakotitalokaupoilla. Lue lisää ja selkiytät kokonaiskuvaa aiheesta. PRKK:n asiantuntijat auttavat sinua onnistumaan 

Tarjoamme myös lisätiedon lähteitä ja voimme tarjota sinulle jopa henkilökohtaisia neuvoja ja tukea.

Betonilaatan päälle puukoolattu lattiarakenne asuntokaupoilla 

Usein betonilaatan alla olevat täyttökerrokset ovat hienojakoista maa-ainesta, joka mahdollistaa kapillaarisen kosteuden nousun laattaan. Rakenne on erityisen ongelmallinen, jos betonilaatan alla ei ole lämmöneristettä. Rakenne on todettu sekä käytännössä että rakenteita tutkittaessa vaurioherkäksi. Yleisimmät syyt vaurioitumiseen johtuvat kosteus- ja mikrobivaurioista.

Rakenne koostuu maata vasten valetusta betonilaatasta ja sen varaan rakennetusta puisesta lattiarakenteesta. Puinen lattiarakenne on yleensä lämmöneristetty sahanpurulla, kutterilastulla tai mineraalivillalla. Betonilaatta on tyypillisesti valettu hienoa hiekkakerrosta vasten. 

Betonilaatassa saattaa olla kosteussulkukerros (muovi tai pikisively). Pikisively on betonilaatan yläpinnassa, mutta muovin sijainti voi vaihdella. Bitumisivelyn tavoitteellinen elinkaari on noin 30 vuotta, jonka jälkeen se kovettuu ja haurastuu.

Alapohja, jossa betonilaatan päällä on lämmöneriste, kestää hyvissä olosuhteissa keskimäärin 40 vuotta. Omakotitalojen riskirakenteista löytyy hyvää tietoa Hengitysliiton ylläpitämiltä Hometalkoot verkkosivuilta .

Riskirakenteen tunnistaminen

Maanvastaisen betonilaatan päälle tehdyn puukoolatun lattian riskirakenteen tunnistaa helpoiten omakotitalon rakennekuvista. Riskirakenteen olemassaoloa voi arvioida myös talon alimman kerroksen lattiaa tarkastelemalla. Jos alimman kerroksen maanvastainen lattia tuntuu kävellessä ontolta tai lattiapäällysteenä on lankkulattia, on betonilaatan päällä todennäköisesti puukoolaus. 

Alapohjan rakenne ja sen kunto selviävät viimeistään lattiarakenteeseen tehtävällä kuntotutkimuksella ja rakenneavauksella sekä mikrobinäytteillä.

Lattiarakenteen merkittävimmät riskit 

Maanvastaisen betonilaatan päälle tehty riskirakenne, joka sisältää runsaasti kosteus- ja sisäilmariskejä:

 • Maaperän kosteus pääsee siirtymään betonilaattaan
 • Sisäilman kosteus saattaa tiivistyä betonilaatan yläpintaan laatan reuna-alueilla
 • Eristetilassa saattaa kulkea lämpö- tai vesijohtoja
 • Kosteus voi aiheuttaa mikrobikasvua lämmöneristeessä ja puukoolauksessa
 • Betonilaatan yläpinnassa oleva pikisively saattaa sisältää haitallisia PAH-yhdisteitä esimerkiksi kreosoottia 
 • Mikrobivaurioituneista tai PAH-yhdisteitä sisältävistä materiaaleista on ilmayhteys sisäilmaan, jolloin seurauksena voi olla sisäilmaongelmia.
 • Betonilaatan yläpinta on käsitelty vaihtelevasti. Pinta voi olla sellaisenaan tai siinä voi olla esim. bitumisively huopakaistaa tai vastaavaa kapillaarikatko

Betonilaatan päälle koolattu lattiarakenne ei automaattisesti tarkoita, että rakenteessa on vaurio. koska rakenteen vaurioitumiseen vaikuttaa moni asia. Vauriota ei läheskään aina voi havaita ilman mikrobinäytteitä.

Betonilaatan päälle puukoolatun lattiarakenteen vaurioriskiä pienentävät asiat 

Maanvastaisen betonilaatan päälle tehdyn puukoolatun lattian kosteus- ja mikrobivaurioitumisen riskiä pienentävät mm. seuraavat seikat:

 • Rakennuksesta poispäin kallistavat vierustojen maanpinnat, sadevesien ohjaaminen pois sokkelin luota ja toimivat salaojat
 • Hyvin kosteutta kestävästä materiaalista valmistettu yläpuolinen solumuovilämmöneriste
 • Kunnollinen kapillaarikatko esimerkiksi bitumikermi betonilaatan ja puurungon välissä
 • Betonilaatan alla on veden- tai lämmöneriste (EPS)
 • Betonilaatan alla hiekan sijaan on käytetty sora- tai sepelipatjaa

Miten betonilaatan päälle puukoolattuun lattiarakenteeseen tulisi suhtautua asuntokaupoilla 

Ostaessasi omakotitaloa, jonka kuntotarkastuksessa on todettu betonilaatan päälle puukoolaun lattiarakenteen vaurioituminen, voit selvittää korjauskustannukset pyytämällä tarjouksia remontteihin erikoistuneilta yrityksiltä asiantuntijan tekemien korjaussuunnitelmien pohjalta.

Korjauksen kannalta oleellista on alapohjaan kohdistuvan kosteusrasituksen pienentäminen. Keinoina voivat olla mm. sokkelin vedeneristys, sadevesien ohjaus, täyttömassat ja routasuojaus. Puukoolatun lattian lämmöneristeiden ja bitumisivelyn poistaminen ja uusiminen. Kannattaa jopa harkita betonilaatan purkamista ja uuden maanvaraisen laatan valamista kapillaarikatkosoran ja lämmöneristyskerroksen päälle.

Riskirakenteisiin on aina syytä suhtautua harkiten ja tutkien. PRKK:n asiantuntijat auttavat jäseniään niin korjausrakentamisen kuin asunto- ja kiinteistökauppojen yksityiskohdissa. Liity jäseneksi ja osallistu koulutuksiimme, kysy neuvoja ja lue oppaitamme. Onnistut hankkeessasi.

Tutustu Remonttitarpeen Katsastukseen

Tutustu ilmaisiin koulutuksiimme

Liity PRKK:n jäseneksi

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti