logo

Henkilöstökoulutukset

Asuntokaupan osaaja -verkkokoulutukset pankkitoimihenkilöille

 
Asuntokaupan osaaja -koulutuksista on laadittu verkkokoulutukseen soveltuvat kokonaisuudet siten, että aihepiirit 1-5 kattavat asunto- ja kiinteistökaupan sekä omakotirakentamisen osa-alueet.

Kukin koulutus on kestoltaan 2 tuntia, joka muodostuu kahdesta n. 50 minuutin jaksosta, eli luento-osuudesta, joiden välissä on lyhyt tauko ja lopussa aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Koulutukset toteutetaan verkkokoulutuksena ja koulutukseen sisältyy

- koulutusaineisto pdf-muodossa
- luennot Microsoft Teams-alustalla

- mahdolliset ennakkotehtävät (lisähinta)

- koulutus voidaan toteuttaa myös livetilaisuutena, jolloin hintaan lisätään kouluttajan matkakulut

 Kunkin koulutusosuuden hinta on 1400,- (+ alv 24 %)


 
1.    Asunnon ostaminen/myyminen taloyhtiöstä - 2 tuntia

Jakso 1

o   uuden asunnon kauppa, urakoitsijan takuu, RS-järjestelmä, rakennusvirhevakuutus ja ostajien mahdollisuus valvoa rakentamista 
o   asunto-osakkeen arvon määrittely – kiinteistön tekninen arvo
o   asunnon remonttitarpeet ja -kustannukset
o   kerrostalokiinteistön elinkaari ja rakenteiden vanheneminen sekä taloyhtiön isot perukorjaukset (putkiremontti, julkisivuremontti, parvekeremontti jne.)
o   miten isojen remonttien oikea ajankohta selvitetään
o   taloyhtiön kunnon selvittäminen ja peruskorjausten kustannukset

Jakso 2

o   kunnossapitotarveselvitys, kuntoarvio ja PTS – mitä niistä nähdään ja miten ostajan tulee hyödyntää niistä saatavaa tietoa
o   energiatodistuksen merkitys asuntokaupassa
o   isojen peruskorjausten tyypillisiä kustannuksia
o   peruskorjausten vaikutus asumiskustannuksiin ja asiakkaan maksukykyyn
o   asuntokaupan laatuvirheet – ostajan ja myyjän riskit
o   uuden asunnon kauppa, urakoitsijan takuu, RS-järjestelmä, rakennusvirhevakuutus ja ostajien mahdollisuus valvoa rakentamista 
o   hallinanjakosopimusten käyttäminen erillistalo-asuntojen myynnissä


2.    Vanha omakotitalo kaupan kohteena, tekniset riskit – 2 tuntia

o   vanhojen kiinteistöjen ”elinkaari”
o   mitä eroa on huoltokorjauksilla ja peruskorjauksilla
o   eri aikakausien rakennusten tyypillisiä ongelmia
o   riskirakenteet ja niiden merkitys kiinteistökaupassa
o   homeongelmien ja sisäilmahaittojen yleisyys ja vaikutus myyntiin
o   kohteen vakuusarvoon liittyvät riskit ja niiden selvittäminen
Jakso 2

o   omakotitalojen tyypillisiä korjauksia ja niiden kustannuksia
o   korjausten vaikutus asiakkaan asumiskustannuksiin ja maksukykyyn
o   korjausten merkitys kiinteistön elinkaaren ja arvon säilymisen kannalta
o   mitkä ovat ns. välttämättömiä remontteja, joiden rahoitus on varmistettava ennen lainapäätöksen tekemistä
o   miten varmistetaan, että remontit tehdään oikein ja aiheuttamatta uusia vaurioita

 
3.    Vanhan omakotitalo kaupan kohteena, kuntotarkastus, kaupan dokumentit ja oikeustapauksia kiinteistökauppariidoista – 2 tuntia


Jakso 1
o   vanhan talon kunnon vaikutus kauppahintaan, ostajan selonottovelvollisuus
o   kuntotarkastus asuntokauppaa varten – mikä on kuntotarkastuksen merkitys ja miten löytää luotettavan kuntotarkastajan
o   kuntotarkastuksen tilaaminen ja tilaussopimuksen merkitys riitatilanteessa
o   miten kuntotutkimus eroaa kuntotarkastuksesta, minkälkaisia kuntotutkimuksia voidaan teettää ja mitä hyötyä niistä on
o   homekoiran käyttö kiinteistön kuntoa tutkittaessa
o   kuntotarkastusraportin ja muiden teknisten dokumenttien sisällöt ja niiden arviointi pankissa ennen lainapäätöstä

Jakso 2
o   myyjän vastuu piilevistä virheistä ja kiinteistökauppariidat
o   kiinteistökaupan virhevastuuseen liittyvät vakuutukset
o   kiinteistönvälittäjän ja kuntotarkastajan vastuu kiinteistökauppariitatilanteessa
o   kiinteistön teknisten riskien hallinta kauppakirjaan tehtävillä kirjauksilla
o   kiinteistökauppariitoihin liittyviä oikeustapauksia ja mallit riitojen välttämiseksi tapauskohtaisesti


 
4.    Omakotitalon rakentaja asiakkaana – suunnitteluvaihe ja kustannusten hallinnan riskit – 2 tuntia

Jakso 1
o   rakennushanke – mitä siinä tehdään ja mitä vaihtoehtoja on toteutukselle
o   rakennushankkeen avainhenkilöt – pääsuunnittelija, vastaava työnjohtja, kosteudenhallintakoordinaattori, työturvallisuuskoordianaattori jne.
o   mitä riskejä erilaisiin toteutustapoihin liittyy
o   suunnitteluvaiheen suurimmat riskipaikat ja niiden tunnistaminen
o   suunnittelun järjestäminen – talopakettien riskit suunnittelussa
o   energiavalinnat ja hiilijalanjälki rakentamisessa ja asumisessa

Jakso 2
o   rakennushankkeen budjetin laatiminen
o   kustannusarvio ja kustannusten jakautuminen rakentamisen eri vaiheisiin; luotettavan kustannusarvion laskentamenetelmät
o   kustannusarvion luotettavuus ja asiakkaan itse laatiman k-arvion riskit
o   asiakkaan oman työn osuus tyypillisessä omakotitaloprojektissa
o   kustannusseuranta ja valmiusastetodistuksen laatiminen
o   oikein toteutetun valmiusasteseurannan hyödyt


 
5.    Omakotitalon rakentaja asiakkaana – talopaketin hankinta ja työmaan toteuttamiseen liittyvät riskit – 2 tuntia

Jakso 1
o   talopakettikaupan menettelytavat – myytävän talopaketin valmiusaste
o   kivitalojen ja puutalojen tekniset ja kustannuserot
o   muuttovalmis talopaketti ei ole muuttovalmis – paljonko talopaketin hinnan päälle tulee muita kuluja
o   tontin asettamat vaatimukset ja perustamistapojen kustannuserot
o   avaimet käteen -talopaketti vai kokonaishintaurkka avaimet käteen, minkälainen on tilaajan riski eri tapauksissa

Jakso 2
o   laadunvalvonta projektin eri vaiheissa, suunnittelusta työmaan valmistumiseen
o   laadunvalvonnan puutteiden aiheuttamat riskit
o   työmaalla järjestettävät katselmukset – valmiusasteen selvittäminen käytännössä
o   rakentamisen sopimustekniikka ja riskien hallinta; toteuttajan konkurssiin varautuminen
o   kuluttajansuoja rakentamisessa
o   tyypillisiä rakennustyömaan ongelmatilanteita ja riitoja

Ota yhteyttä. Varataan koulutusajat ja kehitetään henkilökuntanne osaamista.

Jouni Hallikainen, puh. 0400 879 397, email: jouni.hallikainen (at) prkk.fi

Jukka-Pekka Pentikäinen, puh. 040 580 2055, email: jukka-pekka (at) prkk.fi

Mikko Juva, puh. 0400 401 141

Koulutussisältöjä voidaan myös räätälöidä toiveidenne mukaan!