Kostnadskalkyl för nybyggnad av ett egnahemshus

1. Byggnadsort och objektets omfattning

Kostnadskalkylen är riktgivande och hjälper till att i planeringens begynnelseskede uppskatta de totala projektkostnaderna för ett nybygge av ett EGNAHEMSHUS. Kostnadskalkylen ger totalkostnaderna för ett objekt som i sin helhet är byggt med utomstående arbetskraft på entreprenad (inkl. moms 24 %). I kalkylen har också andelarna av eget arbete i fråga om byggteknik och byggnation beaktats. Andelarna av eget arbete hör egentligen till projektets finansieringsdel, varför de är specificerade men inte avdragna i själva kalkylen.

Noggrannheten i kostnadskalkylens totala slutsumma är +/-10 % och den motsvarar inte en komplett kostnadskalkyl. Om du lämnar någon fråga obesvarad antar räknaren det vanligaste alternativet. Räknaren ger till slut en specifikation av vilken också de alternativ som inverkat på kalkylen och de punkter du fyllt i framgår.

OBS!
Räknaren är avsedd för att göra en kostnadskalkyl i inledningsfasen. Därför är det viktigt att du låter en professionell person göra en noggrann kostnadskalkyl innan byggandet påbörjas.

Gå till Aktias nätsidor