Kostnadskalkylen är riktgivande och hjälper till att i planeringens begynnelseskede uppskatta de totala projektkostnaderna för ett nybygge av ett EGNAHEMSHUS. Kostnaden kalkylator är Raksystems Anticimex Consulting Engineers Ltd, samt byggandet av småhus PRKK Development Association gemensamt utvecklade.

Kostnadskalkylen ger totalkostnaderna för ett objekt som i sin helhet är byggt med utomstående arbetskraft på entreprenad (inkl. moms 24 %). Noggrannheten i kostnadskalkylens totala slutsumma är +/-10 %. De slutliga ritningar och planer baserade på korrekt kostnadsuppskattning bör skall utföras av en professionell före starten av före uppförandet av byggnader.